VIII dzień nowenny

Duch czyni nasze serce mężnym

„Wyście wytrwali przy mnie w moich przeciwnościach. Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo, jak mnie przekazał je mój Ojciec”. Łk 22,29

To, że nas Bóg bezgranicznie kocha, nie znaczy, że oszczędzi nam trudów i cierpień. Więcej, jeśli Mu zaufamy, otworzymy się na działanie Ducha Świętego, to uczyni nasze serce mężnym, dzięki czemu stawimy czoła wszelkim przeciwnościom i wsparci jego łaską, przejdziemy wszelkie ciemności.

I nie należy uważać za niewiarygodne, że na duszy doświadczonej i wypróbowanej, oczyszczonej w ogniu utrapień, prac i różnych pokus, a która pozostała zawsze wierna w miłości, spełnia się w tym życiu to, co przyrzekł Syn Boży, mianowicie, że jeśli Go kto miłuje, przyjdzie do niego Trójca Przenajświętsza i uczyni w nim swe mieszkanie (J 14, 23), tj. oświecając boskim sposobem jego rozum w mądrości Syna, uweselając jego wolę w Duchu świętym i sprawiając, że zostanie pochłonięty całkowicie i z niezmierną mocą w uścisku Ojca i w bezmiarze Jego słodyczy. ŻPM 1,15

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu i Synowi…

Oblubienico Ducha Świętego – módl się za nami!