V dzień nowenny

Pozwolić Bogu działać przez nas

„Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć”. J 21,6

Nie jest łatwo porzucić własne plany, wyobrażenia, nawet te, co do własnej świętości i uświęcenia. Jednak tylko realizowanie woli Bożej, praca niejako na „rozkaz Jezusa”, robienie tego, czego On jedynie chce, może uświęcić nas oraz innych.

Dlatego te akty miłości są wprost bezcenne i przez jeden z nich dusza więcej zasługuje i większej nabywa wartości, niżby to mogła osiągnąć pracą całego życia, choćby największą, lecz bez tego przeobrażenia. Wskutek tego wszystkie jej czynności są boskie, jako że jest pobudzona i działa pod wpływem Boga. ŻPM 1,3

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu i Synowi…

Oblubienico Ducha Świętego – módl się za nami!