Modlitwy KARMELU

Trwając na modlitwie wraz z Maryją, naszą Matką i Królową, składajmy dzięki Bogu, który pozwala nam oddawać cześć Świętym Karmelu:

Boże, Ty powołałeś nas do Rodziny Karmelu, abyśmy szli za Tobą drogą miłości,
Spraw, byśmy w Kościele świętym prawdziwie żyli miłością.

Ty nas wezwałeś do zjednoczenia z Tobą w modlitwie i kontemplacji,
Spraw, byśmy razem z naszymi Świętymi szukali zawsze Twojego oblicza/ i uczyli braci dróg przyjaźni z Tobą.

Ty dałeś naszym Świętym wytrwałą wolę miłości braterskiej,
Spraw, byśmy stanowili jedno serce i jedną duszę/ i zachowaj w pokoju nasze wspólnoty.

Ty napełniłeś naszych Świętych taką żarliwością, że nie lękali się oddać swego życia za braci,
Spraw, abyśmy stale nosili w naszym ciele konanie Jezusa/ i wielkodusznie współpracowali z Tobą w dziele odkupienia świata.

Ty jesteś wiekuistą koroną i nieustanną radością naszych Świętych,
Spraw, aby nasi zmarli bracia i siostry mogli razem z nimi śpiewać Ci pieśń miłości.

Wejrzyj, Boże, na swoją Rodzinę i zamieszkaj w sercach naszych z całym swym bogactwem. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.