Mądrość Jana od Krzyża

Św. Jan od Krzyża jest nie tylko mistrzem modlitwy, lecz również mistrzem syntezy. Bóg obdarzył go wyjątkowym talentem - zdolności ujmowania w kilku słowach tego, co z pozoru wydaje się skomplikowane. Zjednoczenie z Bogiem to najtrudniejsza droga, na którą może wejść każdy z nas; lecz nie powinniśmy iść po niej sami, ponieważ możemy uczynić Drogi Boże - zazwyczaj proste - dość zawiłymi. ‘Sentencje’ Świętego są przewodnikami - światłami, które w zwięzły sposób wskazują nam kierunek i zadziwiająco skutecznie pomagają nam ominąć wiele przeszkód. Z ich pomocą droga staje się prostsza i kroczymy nią bez utrudzenia.
4 października 2018

Dojrzała miłość…

„Przylgnij z miłosną uwagą do Boga, nie pragnąc odczuwania i poznawania w nim czegoś szczegółowego” s 87. Nasz Bóg jest Miłością, jest potężny, wszechmocny i nieogarniony. […]
27 września 2018

Ufać bez granic…

„Miej zawsze ufność w Bogu, ceniąc w sobie i twych siostrach to, co Bóg ceni, czyli dobra duchowe”. s. 88 Zawsze trzeba ufać Bogu, ‘złapać za […]
20 września 2018

Miłość Krzyża…

„Ukrzyżowana wewnętrznie i zewnętrznie z Chrystusem, będziesz żyła na tym świecie zaspokojona i zadowolona w duszy, pozyskując swe życie z cierpliwością”. (s 86) Czy potrafię cierpliwie […]
13 września 2018

Miłosna pamięć

W miłosnej pamięci o Bogu szukaj pokoju ducha, a gdy zaistnieje potrzeba mówienia, nie trać tego spokoju i łagodności. (81) Śledząc serwisy informacyjne, czytając prasę lub […]
6 września 2018

Miłość wyraża się w czynach…

„Bądźcie nieprzyjaciółmi samych siebie i ze świętą surowością dążcie do doskonałości, wiedząc, że za każde słowo wypowiedziane poza posłuszeństwem, Bóg zażąda rachunku”. (s 84) Św. Teresa […]
30 sierpnia 2018

Wytrwały w poniżeniu

„Pamiętaj wciąż o życiu wiecznym i o tym, że najbardziej poniżeni, ubodzy i pokorni cieszyć się będą najwyższym szczęściem i chwałą u Boga.” S 82 Dla […]
23 sierpnia 2018

Nadzieja siłą do codziennych zmagań

Raduj się zawsze w Bogu, który jest twoim zbawieniem (Łk 1,47) i pamiętaj, że dobrze jest cierpieć dla Pana, który jest dobry. S83 Jest wiele rzeczy, które […]
16 sierpnia 2018

Czego naprawdę pragniesz?

„Pragnij gorąco, aby Bóg uzupełnił dla swej czci twoje braki, o których tylko On wie”. (S 85) Pragnąć można w życiu wielu rzeczy. Są ludzie, którzy […]
9 sierpnia 2018

Sztuka poznawania siebie…

„Umartwiaj język i myśli i odnoś zawsze uczucia do Boga, a rozpali się twój duch boskim żarem”. Słowo „umartwienie” nie zawsze może się nam dobrze kojarzyć. […]
2 sierpnia 2018

Boży pokarm…

„Tylko w samym Bogu szukaj pokarmu dla duszy. Porzuć starania o rzeczy doczesne, a nabywaj pokoju i skupienia serca”. (S 80) W naszych czasach półki sklepowe […]