Mądrość Jana od Krzyża

Św. Jan od Krzyża jest nie tylko mistrzem modlitwy, lecz również mistrzem syntezy. Bóg obdarzył go wyjątkowym talentem - zdolności ujmowania w kilku słowach tego, co z pozoru wydaje się skomplikowane. Zjednoczenie z Bogiem to najtrudniejsza droga, na którą może wejść każdy z nas; lecz nie powinniśmy iść po niej sami, ponieważ możemy uczynić Drogi Boże - zazwyczaj proste - dość zawiłymi. ‘Sentencje’ Świętego są przewodnikami - światłami, które w zwięzły sposób wskazują nam kierunek i zadziwiająco skutecznie pomagają nam ominąć wiele przeszkód. Z ich pomocą droga staje się prostsza i kroczymy nią bez utrudzenia.
28 września 2020

Wyrzec się wszelkiego pożądania…

Aby móc tak postępować, konieczną jest rzeczą wyrzec się wszelkiego pożądania lub upodobania, które by nie było całkowicie na chwałę Bożą, z miłości dla Tego, który […]
24 września 2020

Bóg jedynym Wzorem…

Nie bierz nigdy za wzór postępowania człowieka, choćby był święty, gdyż szatan może ci przedstawić za przykład jego niedoskonałości. Naśladuj raczej Chrystusa, który jest najdoskonalszy i […]
22 września 2020

Miłość totalna

Kto z czystej miłości działa dla Boga, nie tylko stara się o to, aby o tym nie wiedzieli ludzie, ale gdyby nawet nie wiedział o tym […]
17 września 2020

Piękna korona Maryi

Dwanaście gwiazd do korony najwyższej doskonałości: miłość Boga, miłość bliźniego, posłuszeństwo, czystość, ubóstwo, obecność w chórze, pokuta, pokora, umartwienie, modlitwa, milczenie, pokój. s.155 Przedstawione przez św. […]
2 września 2020

Acedia duchowa wg św. Jana od Krzyża

Zwana inaczej ociężałością albo lenistwem. Jan idzie za tradycją duchową i włącza acedię do siedmiu grzechów głównych, które według niego charakteryzują sytuację osób początkujących w życiu […]
30 lipca 2020

Jedynie Bóg Ci wystarczy

Nie myśl wcale o tym, kto jest z tobą, a kto przeciw tobie, staraj się tylko przypodobać Bogu. Błagaj Go, by się działa zawsze Jego wola. […]
23 lipca 2020

Gdzie bije twoje źródło?

Staraj się o pokój serca, nie przejmując się niczym na świecie, wiedząc, że to wszystko przemija. s.153 W rozumieniu duchowym serce człowieka to jego najgłębsze wnętrze, […]
2 lipca 2020

Nie wyjawiaj tego co ci Bóg mówi…

Nie wyjawiaj tego co ci Bóg mówi, pamiętaj o słowach oblubienicy: Tajemnica moja dla mnie. s. 152 Nie wszystko co ofiarował nam Bóg: dał poznać, zrozumieć […]
25 czerwca 2020

Potrzebujesz mniej niż ci się wydaje

Nie odmawiaj niczego, choćbyś tego potrzebowała. s. 151 Bóg w Starym Testamencie, przez proroka Izajasza, Ozeasza i innych proroków wyrzuca ówczesnym pobożnym Żydom, że nie składają […]
18 czerwca 2020

Ludzka mowa darem – talentem, który otrzymaliśmy od Boga

Mów tak, byś nikogo nie uraziła i by twej mowy mogli wszyscy słuchać. s. 150 Często powtarzane jest powiedzenie: mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Jest to prawda […]