Jak spodobać się Bogu?

„Aby przypodobać się Bogu, nie trzeba wiele działać, lecz raczej z dobrą wolą wszystko wykonywać, bez domieszki miłości własnej i szukania ludzkich względów” (S 58).

Aby w swoim życiu przypodobać się Bogu należy zrobić tylko jedno – wypełnić Jego wolę względem siebie. Wszystkie zaś czynności należy spełniać wyłącznie dla Niego samego, nie oczekując żadnej odpłaty. Bynajmniej więc nie trzeba zakładać nowych zgromadzeń zakonnych, aby Bóg wejrzał na nas, nie trzeba zakładać nowych kół różańcowych czy nowych przytułków dla ubogich. Chyba, że czujesz, że właśnie tego żąda od Ciebie Bóg…

br. Łukasz od Jezusa