Ptaki w locie

Tym, co będzie chciało opóźnić bieg do zjednoczenia z Bogiem, będzie chciało powstrzymać przed kroczeniem drogą świętości jest wyobraźnia, którą symbolizują tutaj ptaki, będące w locie. Jej szkody polegają głównie na tym, że poprzez obrazy, które przywołuje osłabia pragnienie rzeczy Bożych, zniechęca do trwania przy nich. Gasi upodobanie do nich, podsuwając to, co wydaje się bardziej atrakcyjne, przyjemne a, co nie jest Bogiem.

br. Tomasz Kozioł OCD