Bądźcie kaznodziejami uczynkiem

Bądźcie kaznodziejami uczynkiem.

Te słowa św. Teresy pokazują na co zwraca ona główną uwagę i są kolejną podpowiedzią dla nas, nie tylko na czas Wielkiego Postu, ale na naszą codzienność. A zatem nie chodzi o teorię, by wiedzieć co robić, czy innych pouczać. Czasem oczywiście trzeba i należy to zrobić. Ale rzeczą o wiele ważniejszą jest to by głosić wiarę w Boga swoim codziennym życiem. Przekazywać innym prawdę o relacji z Jezusem przez to jakim się jest, przez swój styl bycia, podejście do człowieka. Coś w nas, co będzie sprawiać, że drugi człowiek zastanowi się, zejdzie głębiej, pomyśli o Bogu.

Dzisiaj tak wiele mówi się o dawaniu świadectwa, a święci dostrzegli to już dawno, że to jest najpiękniejsza i najbardziej owocna ewangelizacja. Wielkie akcje są potrzebne, nauka i wiedza są potrzebne, ale w końcu następuje coś co wywiera największy wpływ na drugiego człowieka – moja codzienność, moje życie w którym widać moje bycie z Bogiem.

o. Paweł Hańczak OCD