8 czerwca

Dla Ciebie, o Boże, wstaję, dla Ciebie znoszę różne cierpienia, pokusy, utrapienia, walki, gotowość na dzwon i głos Pański.
św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski)

Nie sposób wyobrazić sobie kogoś, kto bierze się za życie duchowe, a unika walki. Duchowość wprowadza w przestrzeń serca, w którym dokonują się najważniejsze zmagania. Duchowa walka ukierunkowana jest na świętość i przez to stanowi cenny dar. Dramat wielu ludzi wyraża się brakiem wiary w wyjątkową wartość zmagań, cierpień, pokus, utrapień. Tymczasem wszyscy jesteśmy powołani do ich podjęcia. Serce każdego z nas, czy chcemy, czy nie, stanowi swoiste pole toczonych przez nas batalii. Realizując wolę swego Ojca, Jezus z całą determinacją dążył do godziny czekającej Go męki. Nie wahał się nawet nazwać Piotra ”szatanem”, gdy ten – nie rozumiejąc dróg Bożej mądrości – starał się odwieść Go od realizacji tych dziwnych planów umierania. Bożym paradoksem Piotr zawisł na podobnym krzyżu, tyle że na jego własną prośbę ustawionym odwrotnie niż krzyż Mistrza.