25 maja

Nadejdzie dzień, kiedy szatan będzie wykoślawiać obraz naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego słowa w osobach żyjących w świecie, także w kapłanach i zakonnikach. Ale ten, kto będzie wzywał Ducha Świętego, odkryje błąd.
św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego (Mała Arabka)

Duch Święty udziela ludzkiemu rozumowi przenikliwej intuicji rzeczy Bożych. Rozświetlając wiarę człowieka, pomaga mu wniknąć głębiej w tajemnicę Boga; pomaga mu, na ile to jest możliwe dla ludzkiego umysłu, przeniknąć Jego przymioty, czyli kształtuje zmysł wiary. Uwalnia umysł od niewłaściwych i błędnych pojęć. Rodzi czystość i subtelność umysłu, którą Jezus nazywa w Ewangeliach czystością serca; napełnia duszę głębokim i niezmąconym pokojem, gdy staje ona wobec niepojętych tajemnic Bożych. Dar ten staje się zadatkiem błogosławieństwa płynącego z widzenia uszczęśliwiającego w niebie. ”Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8). Gdy prosisz Ducha Świętego, by towarzyszył ci w codziennym życiu, szatan nie zwiedzie cię kłamstwem, nie wykoślawi w twym umyśle i sercu prawdziwego obrazu i prawdziwej nauki Jezusa Chrystusa. Wszelkie bowiem herezje i odstępstwa od wiary zaczynają się tam, gdzie człowiek na własną rękę zaczyna interpretować prawdę przyniesioną przez Chrystusa, oddalając się od Ducha Świętego, źródła wszelkiej mądrości i wiedzy.