Karmelitanki Bose

Jesteśmy wspólnotą kontemplacyjną, klauzurową; jako mniszki karmelitanki bose jesteśmy powołane do modlitwy za wszystkich ludzi: za kapłanów, za poszukujących, zagubionych, cierpiących, za cały świat. Wierzymy, że moc modlitwy sięga tam, dokąd nie dotrze żadna pomoc ani żadne ludzkie działanie, a zarazem – żyjąc w ukryciu ścisłej klauzury, w Kościele i dla Kościoła – świadczymy, że „Bóg sam wystarcza”. Naszą cichą obecnością pragniemy otworzyć przestrzeń spotkania wszystkim szukającym Boga…

19 sierpnia 2018

Powołaniowe dni skupienia – Karmelitanki Bose

Karmelitanki Bose z Łasina zapraszają na powołaniowe dni skupienia. Temat: Od powołania do wybrania, czyli jak życie staje się przygodą, a Bóg Oblubieńcem. Lectio divina (Łk […]
18 lipca 2018

Karmelitanki Bose – Tromsø – Norwegia

Karmel w Tromsø, w północnej Norwegii, zrodził się dnia 8 września 1990 r., jako fundacja Karmelu w Hafnarfjörður na Islandii. Dwanaście Sióstr przybyło tu na zaproszenie […]
16 czerwca 2018

Karmelitanki Bose z Ełku i ich nowa piosenka

Stało się ełcką tradycją, że diecezjalny hymn roku duszpasterskiego powstaje w naszym klasztorze. Po raz pierwszy z prośbą o napisanie piosenki, która wspomagałaby działania duszpasterskie wśród […]
4 czerwca 2018

Dla Niewiasty Eucharystii

Przeglądając pewną starszą książkę o Maksymilianie Marii Kolbe, natrafiłam na artykuł, w którym autor analizuje dzienniczek mszalny „Szaleńca Niepokalanej”. Zauważa, że dokument ten umożliwia głębsze wniknięcie […]
2 czerwca 2018

Karmelitanki Bose z Łasina pozdrawiają i modlą się za Was

Skrzynka modlitewna na stronie SIÓSTR www.karmellasin.pl/skrzynka-modlitewna/ Grupa fundacyjna karmelitanek bosych przybyła do Łasina z Karmelu w Kaliszu. 10 grudnia 1994 roku przyjechały tu 4 pierwsze siostry. […]
25 kwietnia 2018

Matka Boża w życiu karmelitanki bosej

Matka i Siostra Obecność Maryi w życiu Karmelitanki Bosej ma rysy bardzo konkretne, a zarazem dyskretne i wewnętrzne. Choć nazywamy ją Królową Ozdobą Karmelu czy Królową […]
21 kwietnia 2018

Karmelitanki Bose z Krakowa pozdrawiają i modlą się za Was

Karmelitanki Bose. KRAKÓW - WESOŁA. Klasztor pw. św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża.
28 marca 2018

Rozmodlona modlitwa

Jest wieczór – cichy, uroczy w swej zwyczajności. Odchodzący dzień z rumieńcem na twarzy przesyła mi jeden ze swych ostatnich uśmiechów. Na niebie krzyżują się drogi […]
11 lutego 2018

Karmel obok Sanktuarium w Lourdes

Carmelus totus marianus est (Karmel cały jest maryjny) – głosi średniowieczna sentencja, przywołana za naszych dni przez św. Jana Pawła II[1]. Rzeczywiście od zarania swych dziejów, […]
10 lutego 2018

Życie codzienne w klasztorze karmelitanek bosych

MODLITWA Karmelitanki Bose, świadome wymagań i oczekiwań, które stawia im Kościół, starają się intensywnie przeżywać tajemnicę modlitwy kontemplacyjnej, dając o niej świadectwo pośród Ludu Bożego. Święta […]