Życie św. Rafała Kalinowskiego

Wychowawca


Pod koniec kwietnia 1874 roku Kalinowski opuścił Smoleńsk i udał się do Warszawy. Tutaj podjął decyzję objęcia stanowiska wychowawcy przy Auguście Czartoryskim, synu Władysława, przywódcy emigracji polskiej w Paryżu. 8 września wyjechał z Warszawy przez Częstochowę do Krakowa, stąd udał się do rezydencji Czartoryskich w Galicji – Sieniawy k. Jarosławia, gdzie spotkał się z wychowankiem i jego ojcem.

Po kilku tygodniach spędzonych wspólnie w Sieniawie Kalinowski z Guciem przez Kraków, Wiedeń, Strasburg udali się do Paryża, przybywając tam 27 października. Kalinowski szybko zorientował się, że warunki, w jakich ma kierować wychowaniem Gucia, mogą zniszczyć nawet najlepsze zamiary. Młody książę uczył się prywatnie pod kierunkiem fachowych profesorów, skutkiem tego był pozbawiony nie tylko koniecznego w tym wieku kontaktu z rówieśnikami, ale również normalnego życia rodzinnego, ponieważ ojciec najczęściej przebywał poza domem, a macocha była chora. Dlatego Kalinowski starał się przekonać Władysława Czartoryskiego – przy chętnym poparciu Gucia – o konieczności umieszczenia syna w dobrym kolegium jezuitów. Zamiary te przekreśliła choroba, odkryta przez lekarzy w lutym 1875 roku. Odtąd rozpoczyna się prawie dwuletni okres wędrówek wychowawcy z Guciem po miejscowościach uzdrowiskowych, w czasie których Kalinowski musiał mu “zastępować miejsce ojca, matki, towarzysza i dozorcy”. Podczas pobytu w miejscowościach uzdrowiskowych, kiedy zdrowie Gucia na to pozwalało, uczył się pod kierunkiem nauczycieli prywatnych. Kalinowski wykładał mu fizykę i matematykę.

Pod koniec 1876 roku Kalinowski postanowił wstąpić do zakonu. Z powodu trudności w znalezieniu następcy, jego pobyt przy Guciu przeciągnął się do początków lipca 1877 roku. 5 lipca w Havrze pożegnał się ze swoim wychowankiem, następnie z jego ojcem w Paryżu i udał się do Linzu, gdzie znajdowała się siedziba prowincjała karmelitów bosych w Austrii. 15 lipca przybył do domu nowicjackiego w Grazu. Po otrzymaniu wymaganych przez prawo dyspens oraz odbyciu próby 26 listopada otrzymał habit zakonny.