Zjazd formacyjny Sióstr Karmelitanek Bosych Zewnętrznych

W dniach od 3 do 9 września w Krzeszowicach miał miejsce zjazd formacyjno-integracyjny Sióstr Karmelitanek Bosych Zewnętrznych. Uczestniczyło w nim jedenaście sióstr z ośmiu klasztorów należących do Federacji Ducha Świętego. Obecne były siostry ze wspólnot znajdujących się na terenie Polski (Charków, Dys, Kraków-Wesoła, Kraków-Łobzów, Oświęcim, Tarnów) oraz ze wspólnot za granicą (Dacice, Detva). Podczas naszego pobytu w Krzeszowicach towarzyszyła nam również Przewodnicząca Federacji, M. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza z klasztoru w Częstochowie, formatorka M. Cecylia Teresa od N. Serca Maryi z Krakowa-Wesołej oraz Asystent Federacji, o. Krzysztof Górski.

W pierwszym dniu naszego spotkania skierowałyśmy nasze kroki do Czernej, gdzie mogłyśmy pokłonić się Matce Bożej Szkaplerznej i w Eucharystii sprawowanej przed jej cudownym obrazem powierzyć Maryi nas same oraz wspólnoty, do których należymy. Uroczystą Eucharystię z homilią celebrował dla nas o. Jacek Palica, a następnie br. Tomasz Kozioł opowiedział nam wiele ciekawostek z historii sanktuarium oraz z dziejów pierwszych eremitów przybyłych do Czernej. W tym dniu miałyśmy również okazję spędzić trochę czasu we wspólnocie naszych braci w Czernej, za co byłyśmy bardzo wdzięczne tamtejszemu Przeorowi, o. Kazimierzowi Franczakowi.

We wtorek rozpoczęłyśmy nasz program formacyjny konferencją o. Grzegorza Firszta, Delegata do spraw mniszek naszej Federacji, w której przybliżył nam temat zmagań życia wspólnotowego, jego blasków i cieni, odwołując się do życia i doświadczenia św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Kolejne dni były naznaczone intensywną pracą z s. Wiktorią ze Zgromadzenia Uczennic Boskiego Mistrza. Tematem przewodnim naszych spotkań była formacja ludzka, rozmawiałyśmy więc o ważnym elemencie, który stanowi świadomość samych siebie oraz podstawowych potrzeb, które towarzyszą każdemu człowiekowi na poszczególnych etapach jego rozwoju, jak również o motywacjach i zdrowej asertywności w życiu codziennym. Naszej pracy formacyjnej towarzyszyła cenna wymiana doświadczeń oraz bardzo żywe zaangażowanie wszystkich uczestniczek zjazdu. Ostatni dzień naszego spotkania poświęciłyśmy na podsumowanie naszej pracy formacyjnej oraz wspólną refleksję dotyczącą ciągłego kształtowania się naszej tożsamości jako Sióstr Karmelitanek Bosych Zewnętrznych.

Wzajemna wymiana doświadczeń pozwoliła nam jeszcze głębiej uświadomić sobie to, czym tak naprawdę żyjemy i z czym konkretnie zmagamy się w naszej codzienności. Mogłyśmy również zobaczyć w tej perspektywie, jak wiele nas łączy i w jak wielu sprawach możemy liczyć na wzajemne zrozumienie. Uczestnictwo w zjeździe formacyjnym dało nam możliwość jeszcze raz ucieszyć się tym, że możemy realizować na łonie Karmelu piękny charyzmat Siostry Karmelitanki Bosej Zewnętrznej i w ten sposób naszym życiem służyć z całkowitym oddaniem Bogu oraz naszym wspólnotom klauzurowym. Jesteśmy ogromnie wdzięczne Zarządowi naszej Federacji za zorganizowanie dla nas tych dni formacji, mając tym samym nadzieję, iż wydadzą one obfity owoc w naszym byciu coraz bardziej człowiekiem, żyjąc jako osoba konsekrowana w nieustannej drodze do świętości.

s. Marta, Karmel Oświęcim