Sympozjum o św. Teresie z Lisieux w Koszycach

Z okazji jubileuszu 150-lecia narodzin oraz 100-lecia beatyfikacji św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, dnia 9 września 2023 r., na wydziale teologicznym w Koszycach (Słowacja), miało miejsce sympozjum o „Małej Świętej”. Rozpoczęło się ono Mszą św. Głównym motywem homilii była radość, do której nas wzywa nasza Teresa.

Program konferencji był następujący:

  • s. Veronika CSCIJ (Nitra) wprowadziła nas w tematykę sympozjum i w skrócie przedstawiła życiorys św. Teresy;
  • o. Vojtech Kohut OCD (Genua) w bardzo prosty i zarazem głęboki sposób przedstawił, na czym polegało Boże ojcostwo w życiu Świętej oraz jego konieczność w zrozumieniu „małej drogi”, o której pisze Teresa;
  • o. Łukasz Kasperek OCD (Lublin) przedstawił zagadnienie „zawierzenia Bogu”, którym Teresa była przepojona;
  • ks. Jan Jenčo (przedstawiciel katolickiego uniwersytetu w Ružemberku) wyjaśnił, w jaki sposób Święta przeżywała cierpienia duchowe i cielesne oraz jak potrzebowała w tym wsparcia Boga i drugiego człowieka;
  • Maria Novacka OCDS (redaktorka dzieł św. Teresy na Słowacji) przedstawiła zagadnienie modlitwy za kapłanów w życiu Świętej oraz jej duchową relację z dwoma misjonarzami szczególnie powierzonymi modlitwom Świętej.

Na zakończenie można było uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania. Było to bardzo ubogacające spotkanie, w którym pokarm dla siebie znaleźli zarówno członkowie naszego Zakonu, jak również inni przyjaciele i czciciele św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Uczestnicy otrzymali nie tylko nowe informacje, ale przede wszystkim inspirację do własnego życia.

o. Peter Beňo OCD