Pierwsze śluby br. Pawła w Lublinie

W minioną sobotę (16 września) świętowaliśmy pierwsze śluby zakonne brata Pawła Marii od Baranka Paschalnego. Uroczystość odbyła się w Lublinie, gdzie brat Paweł spędził dwa lata na formacji w postulacie i nowicjacie.

Nie wszyscy wiedzą, że właśnie lubelski klasztor w minionych wiekach był nie tylko Kolegium filozoficzno-teologicznym przeznaczonym dla braci studentów (1611-1864 oraz 1990-2012), ale również domem nowicjackim (1790-1847). Ponadto w latach 1610-1864 pełnił funkcję nowicjatu dla braci zakonnych nieprzyjmujących święceń kapłańskich. Historia lubelskiego klasztoru powróciła do nas poprzez śluby brata Pawła i pozwoliła nam sobie przypomnieć, że lubelski klasztor świętego Józefa odegrał w przeszłości ważną rolę w formacji pokoleń karmelitów.

Dwa dni przed uroczystością przyjechali do nas bracia klerycy z Krakowa - br. Michał, br. Bartosz oraz br. Maciej - wraz z wychowawcą – o. Pawłem Porwitem. Pomogli nam w przygotowaniu refektarza i liturgii. Natomiast rodzina brata Pawła dotarła do nas przeddzień ślubów oraz w sam dzień ślubów. Uroczystej Eucharystii, w sobotę, przewodniczył o. Tadeusz Florek, na którego ręce brat Paweł złożył swoją profesję.

Nie zabrakło momentów wzruszeń, łez, wdzięczności i szczerej radości. W klasztornym refektarzu świętowaliśmy wspólnie łaskę, którą Zakon otrzymał w osobie brata Pawła, oddającego się Bogu poprzez profesję rad ewangelicznych. Maryjny rys jego duchowej drogi oraz charakter soboty, która w Karmelu jest dniem szczególnej pamięci o Maryi przejawił się w prostocie, pięknie i spokoju tego szczególnego dla naszej wspólnoty dnia.

Brata Pawła Marię od Baranka Paschalnego polecamy waszej modlitewnej pamięci przed Bogiem.

Jakub Przybylski OCD