Biuletyn Biura Postulatorskiego

Gdy w 2009 r. ukazywał pierwszy numer naszego biuletynu, prezentowaliśmy go Czytelnikom następującymi słowy: „Oddajemy do rąk wszystkich zainteresowanych procesami beatyfikacyjnymi i kanonizacyjnymi prowadzonymi przez Krakowską Prowincję Zakonu Karmelitów Bosych pierwszy numer biuletynu „Z Karmelu na ołtarze”. Pragniemy, aby stanowił on ogniwo łączności pomiędzy nami. Będziemy się starać wydawać go regularnie co jakiś czas, by informować o stanie każdej z pięciu spraw, które prowadzimy. Są to: sprawa kanonizacji bł. Alfonsa Marii Mazurka od Ducha Świętego (1891-1944) i procesy beatyfikacyjne sług Bożych: Teresy Marchockiej od Jezusa (1603-1652), Franciszka Powiertowskiego od św. Józefa (1917-1944), Kunegundy Siwiec (1876-1955) i Rudolfa Warzechy od Przebicia Serca św. Teresy (1919-1999). W biuletynie znajdzie się też miejsce na informacje o najnowszych błogosławionych i świętych Zakonu, czy też o dekretach papieskich dotyczących heroiczności cnót karmelitańskich kandydatów na ołtarze, lub cudów wyproszonych u Boga za ich wstawiennictwem. (…) Żywimy nadzieję, że biuletyn uczyni nas wszystkich bliższymi sobie i będzie nas jednoczył w trosce o postęp prac procesowych zmierzających do uwielbienia świątobliwych Braci i Sióstr w Karmelu oraz w promowaniu ich duchowego przesłania, zawsze w wierności Panu Bogu, który jest „przedziwny w swoich świętych” (LG 50). Miłej lektury!”.
Dziś, gdy biuletyn trafia także na stronę internetową naszej Prowincji zakonnej, jako redaktor biuletynu powtarzam te słowa, gdyż są one aktualne w całej ich rozciągłości. Dziękuję o. Mariuszowi Wójtowiczowi, twórcy i administratorowi strony, że z własnej inicjatywy zechciał przyjąć biuletyn do sieci, i to nie tylko jego aktualny, dwunasty już numer, ale wszystkie numery zaległe. Życzę wszystkim miłej lektury. Każdy spostrzegawczy Czytelnik zauważy, że biuletyn informuje nie tylko o procesach prowadzonych stricte przez Krakowską Prowincję Zakonu, ale także przez zgromadzenia agregowane do Karmelu Terezjańskiego, tj. o procesie Czcigodnej Służebnicy Bożej Teresy Kierocińskiej od św. Józefa i Sługi Bożego Anzelma Gądka od św. Andrzeja Corsini, założycieli Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, a nadto o procesie Sługi Bożego Adolfa Piotra Szelążka, biskupa wygnańca i fundatora Sióstr Terezjanek. Wszystkie te procesy znajdują się już w fazie rzymskiej. Chciejmy wspierać je naszymi modlitwami i ofiarami.
Wadowice, 9 sierpnia 2018 r.
o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD
Wicepostulator i redaktor biuletynu