Wytrawne wino

Św. Jan od Krzyża mówiąc o miłości, której Bóg udziela duszom doskonałym, powiada, że upaja ich winem miłości, które jest wytrawne, a zarazem słodkie, rozkoszne i mocne. O tym symbolu mówi w Pieśni duchowej. Jest to wino wytrawne, bo jest stare i dobrze sfermentowane.

Ten dar dusze otrzymują za pośrednictwem Ducha Świętego. Jest to wino przyprawione licznymi, mocnymi i wonnymi korzeniami, ziołami, którymi są cnoty nabyte przez te dusze w przeciągu dłuższego czasu. Roztaczają one wokół siebie, wszędzie, gdzie się pojawią, intensywne zapachy i wonie tej miłości Bożej. Te nawiedzenia Boże, jak i skutki tych odwiedzin, trwają, podobnie jak upojenie winem, przez dłuższy czas, nawet kilka dni, choć intensywność tych doznań ulega zmianie.

Jednak tych weteranów miłości nie wyprowadza to wcale z równowagi i nie niepokoi, bo ich miłość do Boga jest ugruntowana, wypływa z wnętrza, a nie zatrzymuje się tylko na zmysłach i uczuciach, więc podobnie jak stare dojrzałe wino nie może się już zepsuć.

br. Tomasz Kozioł OCD