Wielkopostne rekolekcje online | 30 marca: Powitanie zbawienia

A Maryja? Całe jej życie pogrążyło się w ciszy. Jej dusza jest nasycona ciszą. Pełnia łaski w Niej pociąga Jej duszę w zadziwiającą głębię ciszy. (Rekolekcje w klasztorze karmelitanek w Gravigny, 1936)
Cicho! Ukochany mój! Oto on! Oto nadchodzi! (Pnp 2,8)
W ciszy Wielkiej Soboty wraz z Maryją będę wypatrywać światła jutrzenki…