Uwielbienie Chwały

UWIELBIENIE CHWAŁY – o. Jerzy Wiesław Gogola OCD (red.)

Siostrę Elżbietę uważa się za proroczy głos Ducha Świętego, który rozbrzmiewa w Kościele po to, by mu mocniej uświadomić wielkie wartości, jakie pozostawił. Ona doświadczyła tego, co jest najgłębszym i najwspanialszym powołaniem Kościoła, a więc każdego człowieka: uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej i wynikającego z tej łaski wezwania do głębokiej zażyłości z Osobami Trójcy obecnej w głębi duszy.

Zobacz i zamów.