Symbole Teresy: woda przenikająca i wsiąkająca w gąbkę

Zdaje mi się, że coś podobnego dzieje się ze mną, jak kiedy w gąbkę przenika i wsiąka woda. W podobny sposób dusza moja napełnia się Bóstwem i niejako opływam w nie i posiadam w sobie trzy Osoby Boskie.

św. Teresa od Jezusa – Sprawozdanie 18

Mówi się, że każdy daje drugiemu to, co posiada w swoim wnętrzu, to, co udało mu się zdobyć, ukształtować. Daje drugiemu swój najdroższy skarb. A, gdzie jest nasz skarb, w czym upatrujemy największą wartość, tam jest też nasze serce. Bóg pragnie relacji z człowiekiem, chce się z nim w pełni zjednoczyć. Sam pierwszy wychodzi, szukając z nami relacji. Więcej, chce napełnić go swoim Bożym życiem ponad miarę, by wręcz na innych i na otaczający świat wylewało się z niego to, czym Bóg pragnie go nasycić.

Czy tak będzie, zależy od nas, od środowiska, w którym będziemy żyć, od tego, jak zorganizujemy świat wokół siebie i swoje życie. Czy damy Bogu szansę, żeby raczył nas napełnić? Czy będziemy tak, żyć, aby to życie Boże, które nosimy w sobie wydawało owoce i promieniowało na innych?

br. Tomasz Kozioł OCD