Symbole Teresy: Biała szata

Wpis dostępny również w wersji audio:


W trzy dni potem, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gdy modląc się w kościele, wspomniałam na mnóstwo grzechów i szczegółów niecnotliwego życia swego, przypadło na mnie zachwycenie tak wielkie, że prawie odeszłam od siebie. W tym stanie wydało mi się, jak mię ubierają w szatę dziwnie białą i jasną; z początku nie widziałam, kto mię ubiera; potem dopiero ujrzałam przy boku swoim, z prawej strony Pannę Najświętszą, a z lewej opiekuna mego św. Józefa.

(KŻ 33,14)

Znaczące jest, że to wydarzenie miało miejsce po uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wiemy, że Ona- ta Przeczysta Matka po zakończeniu ziemskiego życia była wzięta z ciałem i duszą do nieba. Było to możliwe, bo z łaski Boga jej serce nie skalał żaden grzech. My niestety jesteśmy obciążeni dziedzictwem grzechu pierworodnego, ranią nas nasze własne grzechy, grzechy innych, czy obiektywnie istniejący grzech świata. Nimi czuła się obciążona św. Teresa. Jednak, będąc w tym strapieniu, ujrzała Matkę Bożą i św. Józefa, którzy ubierali ją w białą szatę. Co oznacza ta szata o nadzwyczajnej bieli? Na pewno czystość, wręcz nieskalaność, niepokalaność, czyli wolność od grzechów. Może to dziwić, bo zaraz przychodzi na myśl, że tacy nigdy nie będziemy, bo to jest niemożliwe, bo przecież mamy na sumieniu wiele grzechów. Z drugiej strony „Bóg wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem” (Ef 1,4). Takie jest nasze odwieczne powołanie. Bóg tak nas wyposażył i przyjdzie nam z należytą pomocą, byśmy to swoje odwieczne przeznaczenie, powołanie zrealizowali. Tak, będziemy cieszyć się taką chwała jak Maryja i św. Józef, gdy podobnie jak Oni otworzymy się na łaskę, współpracę z Bogiem, jak Ci opiekunowie Jezusa, będziemy usilnie o tę łaskę prosić, stając przed Bogiem z pokornymi sercami. Warto o nią prosić, bo jak każdy dar niebieski przewyższa pod każdym względem to, co ziemskie

br. Tomasz Kozioł OCD

fot.unsplash.com

Wesprzyj dowolną kwotą rozwój naszego portalu i odbierz darmowy e-book „Opiekun Odkupiciela”Na zakończenie roku poświęconego św. Józefowi przeczytaj o Jego roli w Karmelu i poznaj naszych świętych, szczególnych jego czcicieli!”

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5... Zobacz więcej

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5 w Krakowie.

 1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie www.karmel.pl poprzez operatora płatności PayU.
 2. Strona internetowa www.karmel.pl jest administrowana przez Krakowską Prowincję Zakonu Karmelitów Bosych, 31-222 Kraków, NIP: 945-18-40-422, tel. 12 416 85 41.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 (https://poland.payu.com).
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.
 7. Wpłat darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez PayU.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://karmel.pl w module do płatności wpisać wysokość darowizny. Akceptacja niniejszego regulaminu następuje poprzez kliknięcie przycisku WSPIERAM w celu przekierowania do serwisu PayU.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.
 10. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od PayU zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od PayU w procesie przekazywania darowizn online jest Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayU.
 11. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od PayU przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych oraz z zachowaniem warunków określonych w klauzuli informacyjnej.
 12. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu PayU mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności PayU, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowane niezgodnie z Regulaminem dokonywania wpłat w serwisie PayU.