Siostra Łucja: ostateczna bitwa stoczy się o rodzinę


Karmelitanka bosa, s. Łucja dos Santos, jedno z trojga dzieci, które były świadkami objawień maryjnych w Fatimie, przed swą śmiercią przepowiedziała, że ostateczna walka między Chrystusem a szatanem będzie dotyczyć małżeństwa i rodziny.

Jej słowa zawarte są w liście, którzy otrzymał od niej kardynał Carlo Caffarra, kiedy był arcybiskupem Bolonii we Włoszech. Wspominał o nim m.in. w wywiadzie dla Tele Radio Padre Pio z 16 lutego 2008 r. Zapytany o proroctwo siostry Łucji dos Santos, które mówi o „ostatecznej bitwie między Panem a królestwem szatana”, potwierdził, że pochodzi ono z listu wysłanego do niego.

Kardynał Caffarra wyjaśnił, że św. Jan Paweł II zlecił mu zaplanowanie i założenie Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną. Na początku pracy nad tym dziełem kardynał napisał list do siostry Łucji z Fatimy, przesłany za pośrednictwem jej biskupa ordynariusza.

„Całkowicie niespodziewanie, ponieważ nie oczekiwałem odpowiedzi, prosiłem bowiem jedynie o jej modlitwę, otrzymałem długi list z jej podpisem, który znajduje się obecnie w archiwum Instytutu” – powiedział włoski kardynał. „W liście tym znajdujemy słowa: «Ostateczna bitwa między Panem a królestwem szatana będzie dotyczyć Małżeństwa i Rodziny». Nie lękajcie się, dodała wizjonerka z Fatimy, ponieważ ktokolwiek pracuje na rzecz świętości Małżeństwa i Rodziny, zawsze będzie zwalczany i będzie doświadczał wszelkich przeciwieństw, ponieważ jest to kwestia decydująca. Następnie zakończyła: «mimo to Matka Boża już zmiażdżyła mu [szatanowi] głowę»”.

Kardynał Caffarra dodał, że „rozmawiając ponownie z Janem Pawłem II, można było odczuć, że rodzina jest kwestią kluczową, ponieważ ma związek z filarem, na którym opiera się całe stworzenie, z prawdą relacji między mężczyzną i kobietą, między pokoleniami. Jeśli filar fundamentalny zostanie uszkodzony, to cała budowla się wali i my to teraz widzimy, bo jesteśmy właśnie w tym punkcie i wiemy o tym.”

Hierarcha w wywiadzie odniósł się także do postaci Ojca Pio, mówiąc: „jestem poruszony, kiedy czytam w najlepszych biografiach Ojca Pio o tym, jak bardzo zwracał on uwagę na świętość małżeństwa i świętość małżonków, czasem nawet z uzasadnionym rygoryzmem”.

W czasach, gdy coraz częściej doświadczamy ze wszystkich stron presji, aby aborcję uznać za „prawo kobiety”, związki homoseksualne zrównać z małżeństwem, gdy samo małżeństwo traktowane jest jako czasowy kontrakt, oderwany od Bożego planu dla kobiety i mężczyzny, warto przypominać te słowa siostry Łucji. Nie chodzi bowiem tylko o takie czy inne kwestie prawne, o instytucje społeczne, ale o walkę w domenie duchowej. Wierna miłość małżeńska między kobietą a mężczyzną jest tak istotną częścią ludzkiej natury stworzonej przez Boga, że św. Paweł nie waha się nazwać ją „wielką tajemnicą w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła” (Ef 5,32). Ingerując w sferę małżeństwa, szatan stara się zniszczyć i usunąć jej wymiar duchowy – ponieważ właśnie w tym wymiarze człowiek doświadczyć może szczególnie intensywnej łaski Bożej.

Na zdjęciu S. Łucja dos Santos (fot. Sanktuarium w Fatimie)
Za: www.opoka.news