Symbole Janowe – Granaty

Trudno nawet silić się, nawet, będąc w zjednoczeniu, by pojąć coś z doskonałości Boga, z Jego natury. Niepojęte są i pozostaną dla człowieka wszelkie zrządzenia i sądy Jego opatrzności. Są one niczym owoc granatu, który w swoim wnętrzu kryje mnóstwo małych ziarenek.

Tak każdy przymiot, sąd, tajemnica i doskonałość Boża kryje w sobie mnóstwo przedziwnych zrządzeń i wspaniałych dzieł Boga, które podobnie jak ziarenka są zamknięte w tym kulistym owocu i tam się rodzą, tak wszelkie tajemnice Bożej opatrzności i doskonałości są ukryte w Nim samym i zawsze pozostaną tajemnicą dla człowieka.

br. Tomasz Kozioł OCD