Święta Teresa wobec katolików świeckich

Pisma św. Teresy od Jezusa, a szczególnie Życie, Fundacje i Listy mówią o bardzo licznych kontaktach Świętej z ludźmi żyjącymi w świecie. Z nich można się dowiedzieć o jej mocnych i trwałych więzach z rodziną, z osobami zaprzyjaźnionymi, a także z wieloma innymi osobami, które jej pomagają w załatwianiu spraw wokółfundacyjnych.

o. Dominik Wider OCD, Święta Teresa wobec katolików świeckich


Od tego czasu nigdy już nie zdołałam zawrzeć przyjaźni ani znajdować przyjemności, ani szczególną łączyć się miłością, jeno z takimi, w których widziałam miłość Boga nade wszystko i ochotną do służby Jego gotowość. (w. Teresa od Jezusa)

Pisma św. Teresy od Jezusa, a szczególnie Życie, Fundacje i Listy mówią o bardzo licznych kontaktach Świętej z ludźmi żyjącymi w świecie. Z nich można się dowiedzieć o jej mocnych i trwałych więzach z rodziną, z osobami zaprzyjaźnionymi, a także z wieloma innymi osobami, które jej pomagają w załatwianiu spraw wokółfundacyjnych. O jej kontaktach i ich charakterze wymownie świadczą listy pisane do osób świeckich. Na 468 listów jest ich około 170, prawie jedna trzecia całej znanej korespondencji. Ten bardzo obszerny i niemniej ciekawy materiał dotyczący kontaktów Świętej ze świeckimi wymaga dokonania pewnego wyboru, bez naruszenia założonej w wykładzie treści. W oparciu o wybrane wypowiedzi św. Teresy zostanie ukazana: postawa Teresy wobec jej rodziny, postawa jej wobec bliskich przyjaciół, porządkowanie przez nią kontaktów ze światem oraz w formie wniosków spojrzenie świętej na powołanie świeckich do świętości. Zostaną całkowicie pominięte jej kontakty, nieraz bardzo bliskie, z osobami pomagającymi jej w różnych potrzebach oraz kontakty ściśle urzędowe, zresztą zawsze bardzo poprawne i pełne życzliwości.