Święci na medal

Uroczyste wydarzenia w Karmelu, do których zaliczyć trzeba przede wszystkim beatyfikacje, kanonizacje i rocznice śmierci wybitnych postaci zakonu, często upamiętniane bywają okolicznościowymi medalami. Nie służą one jedynie przywoływaniu minionych historii. Zasadniczym ich przesłaniem jest prezentacja głównych rysów duchowości świętego czy błogosławionego. Z licznej kolekcji karmelitańskich medali chcemy zaprezentować kilka wybitych w minionych latach. Posługując się symbolicznymi znakami streszczają życie i duchowość wybitnych przedstawicieli Karmelu terezjańskiego.


Święta Teresa Benedykta od Krzyża (Edith Stein)
Medal wybity z okazji beatyfikacji

Awers: Popiersie Teresy Benedykty od Krzyża wzorowane na fotografii z 1938. Napis:Błogosławiona Teresa Benedykta od Krzyża OCD, Edith Stein, 1891-1942.

Rewers: Godło Karmelu terezjańskiego zostało wpisane w Gwiazdę Dawida. Druty przywołują na myśl obóz koncentracyjny w Auschwitz, miejsce męczeńskiej śmierci siostry Teresy Benedykty. Scientia Crucis (Wiedza Krzyża) to tytuł jej ostatniego dzieła. Książki mówią o pisarskiej działalności, a krzyż o naśladowaniu męczeńskiej śmierci Chrystusa. W otwartej księdze: Beatyfikowana przez Jana Pawła II, Kolonia, 1 maja 1987.


Święty Rafał od św. Józefa (Józef Kalinowski)
Medal wybity z okazji kanonizacji

Awers: Postać ojca Rafała w geście modlitwy wstawienniczej. Napis: Święty Rafał Kalinowski, 1835-1907. W poczet świętych wpisał Jan Paweł II.

Rewers: Godło Karmelu terezjańskiego przecina pole rewersu na dwie części. Po lewej stronie bazylika świętego Piotra w Rzymie (miejsce kanonizacji) oraz herb Jana Pawła II . Po prawej Ostra Brama w Wilnie (niedaleko tego sanktuarium urodził się ojciec Rafał) oraz godło Polski. Data kanonizacji: Rzym, 17 listopada 1991. Kanonizacja miała miejsce w czterechsetletnią rocznicę śmierci św. Jana od Krzyża. Ojciec Rafała nazwany jest: światłem Kościoła, chwałą Karmelu i ozdobą Polski.


Święta Maria od Jezusa Ukrzyżowanego (Maria Baouardy)
Medal wybity z okazji beatyfikacji

Awers: Popiersie siostry Marii. Napis: Błogosławiona Maria od Jezusa Ukrzyżowanego OCD,Abellin w Galileii – 1846 (miejsce i rok urodzenia), Betlejem w Judeii – 1878 (miejsce i rok śmierci).

Rewers: Karmel Dzieciątka Jezus w Betlejem założony przez siostrę Marię. Ma kształt okrągłej wieży (stąd napis Turris DavidicaWieża Dawidowa – król Dawid pochodził z Betlejem). Obok godła Karmelu terezjańskiego kwiat lilium convallium symbolizujący Chrystusa, potomka Dawida (Jezus bywa nazywany: Flos NasarenusLilium Convallium). Napis: Beatyfikowana przez Jana Pawła II w Rzymie, 13 listopada 1983.


Święta Elżbieta od Trójcy Świętej (Elżbieta Catez)
Medal wybity z okazji beatyfikacji

Awers: Popiersie siostry Elżbiety. Napis: Błogosławiona Elżbieta od Trójcy Świętej OCD, 1880-1906.

Rewers: Postać Chrystusa Ukrzyżowanego i godło Karmelu terezjańskiego. Napis: Kocham Chrystusa oraz Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus (z Listu do Galatów 2,20 – siostra Elżbieta formowała swą duchowość na listach św. Pawła). W otwartej księdze: Zaliczona w poczet błogosławionych 25 listopada 1984 oraz Ku chwale swego majestatu (z listu do Efezjan 1,6) – siostra Elżbieta nazywała siebie chwałą majestatu.


Błogosławione męczennice z Guadalajara
Medal wybity z okazji beatyfikacji

Awers: Popiersia sióstr: Marii Pilar od św. Franciszka Borgiasza, Teresy od Dzieciątka Jezus, Marii Angeles od św. Józefa. Napis: Błogosławione męczennice karmelitanki bose.

Rewers: Godło Karmelu terezjańskiego, gałązka palmy i lilia – symbole męczeństwa i czystości. Napis: Męczeństwo – Guadalajara – 24 lipca 1936, Beatyfikacja – Rzym – 29 marca 1987.


Święta Teresa od Jezusa z Los Andes (Juanita Fernández Solar)
Medal wybity z okazji kanonizacji

Awers: Popiersie siostry Teresy od Jezusa. Napis: Święta Teresa od Jezusa z Los Andes, Chile. Karmelitanka bosa, 1900-1920.

Rewers: Godło Karmelu terezjańskiego, w tle góry Andy oraz herb papieski. Napis: Kanonizowana przez Jana Pawła II 21 marca 1993 w Rzymie.


Święta Maria Maravillas od Jezusa (Maria Maravillas Pidal)
Medal wybity z okazji beatyfikacji

Awers: Popiersie Matki Maravillas. Napis: Błogosławiona Matka Maravillas od Jezusa.

Rewers: Postać Chrystusa z Najświętszym Sercem (za życia Matka Maravillas pałała wielką gorliwością o chwałę Boga i zbawienie dusz). Godło Karmelu terezjańskiego. Klasztor w Cerro de Los Angeles (założony przez Matkę Maravillas) i klasztor w La Aldehuela (miejsce jej śmierci). Napis: To, czego żąda BógBeatyfikowana przez Jana Pawła II 10 maja 1998.


Błogosławiony Franciszek Palau y Quer
Medal wybity z okazji beatyfikacji

Awers: Popiersie ojca Franciszka. Napis: Błogosławiony Franciszek Palau OCD, założyciel, 1811-1872.

Rewers: Za godłem Karmelu terezjańskiego kopuła bazyliki św. Piotra w Rzymie (Bóg obdarzył ojca Franciszka szczególnym umiłowaniem tajemnicy Kościoła). Napis: Karmelitanki Misjonarki Terezjanki, Karmelitanki Misjonarki (zgromadzenia zakonne założone przez ojca Franciszka), beatyfikowany 24 kwietnia 1988.


Święty Jan od Krzyża Jan de Yepes)
Medal wybity z okazji czterechsetlecia śmierci

Awers: Postać ojca Jana rozpięta na krzyżu. Wyobrażenie to symbolizuje drogę nocy ciemnej, która poprzez wielkie cierpienia prowadzi do całkowitego upodobnienia się do Chrystusa. Napis: 1591 (rok śmierci ojca Jana), 1991 (rok czterechsetlecia śmierci ojca Jana).

Rewers: Godło Karmelu terezjańskiego. Napis: Święty Jan od Krzyża, Rzym, Czterechsetlecie śmierci.


Święta Teresa od Jezusa (Teresa de Ahumada)
Medal wybity z okazji nadania tytułu Doktor Kościoła

Awers: Postać Teresy w charakterystycznym dla niej mistycznym uniesieniu. Towarzyszą jej nieodłączne atrybuty pisarza: księga i pióro. Napis: Jestem córką Kościoła (zdanie to wypowiedziała Teresa w obliczu trudnych przemian w Europie: przez odkrycie Ameryki i podboje kolonialne zmienił się obraz świata, a Kościołem wstrząsał huragan odszczepieństw i zamęt religijny powiększany hasłem: cuius regio, eius religioczyje rządy tego religia). Doktor Kościoła 1970 (tytuł przyznał papież Paweł VI).

Rewers: Przedstawia wyobrażenie duszy człowieka jako twierdzy wewnętrznej. Na jej szczycie, w najbardziej wewnętrznym mieszkaniu duszy, przebywa Bóg udzielający jej swego piękna i czystości. Napis: Nasza dusza jest twierdzą z diamentuBramą, która tam prowadzi jest modlitwa(tekst z księgi: Twierdza wewnętrzna Teresy od Jezusa).


Święta Teresa od Jezusa (Teresa de Ahumada)
Medal wybity z okazji czterechsetlecia Reformy terezjańskiej

Awers: Popiersie Teresy od Jezusa z atrybutami pisarskimi: księgą i piórem. Napis: Święta Matka Teresa od Jezusa

Rewers: Fasada klasztoru św. Józefa w Awila, pierwszego klasztoru zreformowanego przez Teresę. Napis: Czterechsetlecie reformy Karmelu terezjańskiego, 1562-1962.


Święta Teresa od Jezusa (Teresa de Ahumada)
Medal wybity z okazji czterechsetlecia śmierci

Awers: Popiersie Teresy od Jezusa z atrybutami pisarskimi: księgą i piórem. W ręce trzyma krzyż, źródło miłości i mądrości (mistyczne teksty Teresy bazują na tajemnicy człowieczeństwa Chrystusa i Jego miłości do człowieka aż po krzyż). Napis: Czterechsetlecie śmierci świętej Teresy od Jezusa.

Rewers: Popiersie Jana Pawła II (czterechsetlecie śmierci zbiegło się z wizytą Ojca Świętego w Hiszpanii, który nawiedził również grób Teresy od Jezusa). Napis: Pielgrzymka apostolska Jana Pawła II do Hiszpanii, 31 października – 9 listopada 1982.


Święta Teresa od Dzieciątka Jezus (Teresa Martin)
Medal wybity z okazji stulecia śmierci i nadania tytułu Doktor Kościoła

Awers: Teresa zasiada na katedrze jako nauczająca. W ręku trzyma podobiznę dzieciątka Jezus i twarzy Chrystusa – graficzne wyobrażenie swojej tytulacji zakonnej: od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Napis: Święta Teresa od Dzieciątka JezusDoktor Kościoła1897-1997(1897 to rok śmierci Teresy, a 1997 to rok nadania tytułu Doktor Kościoła przez Jana Pawła II).

Rewers: Bazylika św. Piotra w Rzymie. Postać Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus (Maryja nosi tytuł Stolica Mądrości, Teresa naśladuje Ją w tajemnicach prostej i ufnej akceptacji codziennych okoliczności życia). Napis: Matka Boga i ludzi.