Nowenna przed uroczystością Narodzenia Pańskiego

Zanim pierwsi karmelici wybudowali kościół pod wezwaniem i ku czci Błogosławionej Dziewicy Maryi na Górze Karmel, ich poprzednicy pustelnicy, skupieni wokół postaci i duchowego dziedzictwa proroka Eliasza w tzw. Dolinie Męczenników (Wadi’ain es Siah), gromadzili się na modlitwie w niewielkiej grocie w kształcie stajni, wykutej w skale. Badania tejże groty wykazały, że jej wewnętrzny wystrój upamiętnia tajemnicę narodzenia Jezusa w stajni betlejemskiej. W kontekście tamtych czasów (ok. V wieku n.e.) było to swoistym wyznaniem wiary pustelników z Góry Karmel w Boże Macierzyństwo Maryi.

Stąd, jak pisze Sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD, Karmel, to druga kolebka Bożego Dzieciątka. Karmel jest cały Maryjny. Więc też od swej Matki Dziewicy bierze przede wszystkim to, co Ona ma najdroższego, to jest świętą Dziecinę; od Niej i od św. Józefa uczy się piastować to Dziecię, do Niego przemawiać, z Nim się pieścić w świętych rekreacjach, słuchać co Dziecię głosi i co o Nim głoszą, i zamieniać dziecięce zabawy w niebogłośne „Gloria in excelsis Deo”. W Betlejem narodził się Karmel, nie w zamknięciu miasteczka judzkiej krainy, lecz w objęciu ducha Bożej Dzieciny.

Stąd też każde kolejne pokolenie karmelitańskie – w myśl Reguły pierwotnej – zgłębia księgi święte i tajemnice modlitwy, idąc za Chrystusem w znaku Jego Matki – patrząc na Jezusa oczami Maryi, uczy się od Niej synowskiego trwania w obliczu Ojca.

W milczeniu i nadziei, w ciszy i ufności, pozwólmy i my prowadzić się Maryi, Naszej Matce ku Tajemnicy Wcielenia Jej Syna.

16 grudnia 2017

I dzień nowenny

„Na początku było Słowo” (J 1, 1) Bóg kocha. Kochać, to przemawiać do tych, których się kocha. Przemówił więc Bóg do nas wspaniałością dzieł swoich, przemawiał […]
16 grudnia 2017

II dzień nowenny

„W Nim było życie a życie było światłością ludzi” (J 1, 4) Bóg kocha. Kochać, to nie rozdzielać się nigdy od kochanych, Jezus nie przestaje być z […]
16 grudnia 2017

III dzień nowenny

„Światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła” (J 1,5) Bóg kocha… Kochać, to znaczy ratować tych, których się kocha, niech kosztuje choćby krew, choćby życie. […]
16 grudnia 2017

IV dzień nowenny

„Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego” (J 1, 6) Bóg kocha. Kochać, to oddać się […]
16 grudnia 2017

V dzień nowenny

„Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi” (J 1,9) Tajemnice Boga i Jego dzieła stwórcze i zbawcze osłonięte są ciszą, milczeniem, bo dla swej […]
16 grudnia 2017

VI dzień nowenny

„Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi” (J 1, 11-12) Bóg […]
16 grudnia 2017

VII dzień nowenny

„Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał” (J 1, 10) U Boga na początku było Miłosierdzie, a Miłosierdzie […]
16 grudnia 2017

VIII dzień nowenny

„Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa” (J 1, 17) Największym przywilejem jakie daje dziecięctwo jest łaska. Gdy dziecko […]
16 grudnia 2017

IX dzień nowenny

„A SŁOWO CIAŁEM SIĘ STAŁO i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę” (J 1,14). „A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki […]

Opracowała: s. Koleta Bajda CSCIJ

Wykorzystane materiały:

Anzelm Gądek OCD, Król mojej duszy, Łódź 1998
Anzelm Gądek OCD, Zasady życia duchowego, Łódź 2001
Anzelm Gądek OCD, Mała historia Dzieciątka Jezus, Łódź 2004
Litania do Maryi, Matki Karmelu
M. Zawada, Spadkobiercy ognistych rydwanów, Kraków 1998
J. Zieliński, Maryja w życiu Karmelu, Kraków 2001
Cytaty do Prologu wg św. Jana z: http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=340
Nowenna, część za: www.skkonsolata.pl