Śpiewamy Godzinki szkaplerzne!

Zapraszamy do wspólnej modlitwy śpiewem Godzinek szkaplerznych, niezwykłego tekstu przesyconego biblijnymi aluzjami, w których wybrzmiewa zapowiedź przedziwnej ochrony Maryi w znaku szkaplerza. Nabożeństwo powstało około 1861 r. Przez cały czas nowenny śpiewamy Godzinki w kościele w Przemyślu, codziennie o godz. 17.30 (w niedzielę o 16.30).

JUTRZNIA
[P.] Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy.
[W.] Tak w dniach życia mojego, jak śmiertelnej nocy.
[P.] Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu.
[W]. Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
[P.] Jak była na początku tak zawsze niech będzie. Teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie.

HYMN
W raju żyje Elijasz, *
tam gdzie Ewa żyła,
Która siebie z Adamem *
i nas obnażyła

Z sukienki niewinności, *
więc powtórna Ewa,
Która zakazanego *
nie tykała drzewa

Jak drugiego Adama *
szatą swego ciała,
Tak nas Swoją sukienką *
razem okryć chciała;

W patryarchy świętego *
Elijasza domu,
Zasłaniając od gniewu *
Boskiego i gromu.

Niech Panno zasłoniony, *
Twym świętym Szkaplerzem,
Od napadów szatańskich, *
będę jak puklerzem.

[P.] Panno Maryjo przyodział Cię Bóg swoją miłością.
[W.] Przyodziej także nas płaszczem zbawienia wiecznego.

MÓDLMY SIĘ !
Prosimy Cię Boże, niech nas wspomaga Czcigodne wstawiennictwo Chwalebnej Dziewicy Maryi, Matki i Królowej Szkaplerza świętego, daj abyśmy wspierani Jej obroną, mogli dojść do Twojego Królestwa w Niebie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

[P.] Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
[W.] A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie
[P.] Błogosławmy Panu.
[W.] Bogu chwała.
[P.] A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
[W.] Amen.

LAUDES
[P.] Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy.
[W.] Tak w dniach życia mojego, jak śmiertelnej nocy.
[P.] Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu.
[W]. Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
[P.] Jak była na początku tak zawsze niech będzie.
[W.] Teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie.

HYMN
Dokument macierzyńskiej *
nad Synem opieki
Był, że Jakób przebrany *
w szaty od Rebeki,

Gdy stanął przed sędziwym *
w leciech Izaakiem,
Iż mu miał błogosławić *
ojciec były znakiem.

Nas w sukienkę Szkaplerza *
Maryja przybiera,
W tych szatach skarby wszystkie *
Bóg swoje zawiera,

I tak nas przystrojonych, *
gdy przed Synem stawi,
Wiecznie nam w tej sukience *
Chrystus błogosławi.

O ! Najświętsza Rebeko*
Od góry Karmelu,
Weź w Synu pierworodnym *
nas za synów wielu.

[P.] Maryjo, w Szkaplerzu świętym otaczaj opieką dzieci Swoje.
[W.] Nie dozwól, byśmy kiedykolwiek błądzili z dala od Ciebie.

MÓDLMY SIĘ !
Prosimy Cię Boże, niech nas wspomaga Czcigodne wstawiennictwo Chwalebnej Dziewicy Maryi, Matki i Królowej Szkaplerza świętego, daj abyśmy wspierani Jej obroną, mogli dojść do Twojego Królestwa w Niebie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

[P.] Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
[W.] A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie
[P.] Błogosławmy Panu.
[W.] Bogu chwała.
[P.] A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
[W.] Amen.

PRYMA
[P.] Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy.
[W.] Tak w dniach życia mojego, jak śmiertelnej nocy.
[P.] Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu.
[W]. Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
[P.] Jak była na początku tak zawsze niech będzie.
[W.] Teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie.

HYMN
Gdy król ewangeliczny *
znaczne gody sprawił,
Jeden sie w podłym stroju *
na tę ucztę stawił,

Król rzekł z gniewem, nie będziesz *
bez życia utraty,
Żeś tu przyszedł godowej *
nie mający szaty.

Kazał, by mu związano *
i ręce, i nogi,
I wrzucono w wewnętrzny *
loch ciemny i srogi.

Kto w Szkaplerza Maryi *
sukienkę przybrany,
Ten na gody niebieskie *
na wieki wybrany,

Więc o Panno z Karmelu, *
niechaj ja w Twym stroju
Mam miejsce przy Twym boku *
W niebieskim pokoju.

[P.] Szkalperz Maryi ochrania nas przed zakusami złego.
[W.] Niech nas prowadzi przez trudności życia ziemskiego.

MÓDLMY SIĘ !
Prosimy Cię Boże, niech nas wspomaga Czcigodne wstawiennictwo Chwalebnej Dziewicy Maryi, Matki i Królowej Szkaplerza świętego, daj abyśmy wspierani Jej obroną, mogli dojść do Twojego Królestwa w Niebie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

[P.] Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
[W.] A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie
[P.] Błogosławmy Panu.
[W.] Bogu chwała.
[P.] A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
[W.] Amen.

TERCJA
[P.] Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy.
[W.] Tak w dniach życia mojego, jak śmiertelnej nocy.
[P.] Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu.
[W]. Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
[P.] Jak była na początku tak zawsze niech będzie.
[W.] Teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie.

HYMN
Gdy się skraju Chrystusa *
dotknęła odzienia
Niewiasta, uzdrowiona *
była z krwi płynienia,

Cóż ten, który sukienkę, *
całą ma na sobie,
Pewne zdrowie odbiera *
on w każdej chorobie.

Tyś tę Panno Najświętsza *
sukienkę nam dała,
Którąś sama własnemi *
rękami utkała,

Wszak jest Twoja, i Syna *
Twego na mnie szata,
Zasłoń nią od złych przygód: *
wszystkie moje lata,

A jako jestem Twoją *
sukienką okryty,
Niech będzie z Tobą Jezus *
w sercu mym wyryty.

[P.] Panno Maryjo, przyozdabiaj nas zawsze znakiem Swojej miłości.
[W.] Nie dozwól, byśmy kiedykolwiek okazali Ci niewdzięczność.

MÓDLMY SIĘ !
Prosimy Cię Boże, niech nas wspomaga Czcigodne wstawiennictwo Chwalebnej Dziewicy Maryi, Matki i Królowej Szkaplerza świętego, daj abyśmy wspierani Jej obroną, mogli dojść do Twojego Królestwa w Niebie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

[P.] Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
[W.] A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie
[P.] Błogosławmy Panu.
[W.] Bogu chwała.
[P.] A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
[W.] Amen.

SEXTA
[P.] Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy.
[W.] Tak w dniach życia mojego, jak śmiertelnej nocy.
[P.] Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu.
[W]. Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
[P.] Jak była na początku tak zawsze niech będzie.
[W.] Teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie.

HYMN
Był Dawid z przywiązanym *
sercem do Jonaty,
A Jonatas do niego *
i dał mu swe szaty,

Co było serc złączonych *
między niemi znakiem;
Ty nas Panno okrywasz *
Swoim Jedynakiem

O miłości ognista, *
przez święte imiona,
Niech Jezus piersi strzeże *
Maryja ramiona,

Miejcież o duszy mojej *
usilne staranie,
Niech w Najświętszych ramionach *
waszych mam skonanie,

Gdy się czas życia mego *
zakończy śmiertelny,
Niechże Duch mój, tam z wami *
będzie nierozdzielny.

[P.] Szata Twoja Maryjo jest zadatkiem chwały wiecznej.
[W.] Pomóż nam ją zdobywać naszym codziennym życiem.

MÓDLMY SIĘ !
Prosimy Cię Boże, niech nas wspomaga Czcigodne wstawiennictwo Chwalebnej Dziewicy Maryi, Matki i Królowej Szkaplerza świętego, daj abyśmy wspierani Jej obroną, mogli dojść do Twojego Królestwa w Niebie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

[P.] Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
[W.] A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie
[P.] Błogosławmy Panu.
[W.] Bogu chwała.
[P.] A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
[W.] Amen.

NONA
[P.] Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy.
[W.] Tak w dniach życia mojego, jak śmiertelnej nocy.
[P.] Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu.
[W]. Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
[P.] Jak była na początku tak zawsze niech będzie.
[W.] Teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie.

HYMN
Prócz w niebie wiekuistej *
od Ciebie zapłaty ,
Rozdajesz Panno sługom *
Twym dwoiste szaty.

Rzekł Salomon "Że się bać *
śniegów niegotowi,
Dwojakie szaty mają, *
gdy Twoi domowi".

Bo szkaplerza sukienka *
tak grzeje człowieka,
Że jako słońce śniegi *
roztapia z daleka,

Ta sukienka oziębłość *
od serca oddala.
Dusze nasze do Boskiej *
miłości rozpala.

Niech nas Panno tą szatą *
łaska Twa obdarzy,
Wtenczas, gdy mróz śmiertelny *
nasze życie zwarzy.

[P.] Niczego bać się nie muszę, będąc pod opieką Maryi.
[W.] Ta, Która mieszka w Niebie, niech mnie tam zaprowadzi.

MÓDLMY SIĘ !
Prosimy Cię Boże, niech nas wspomaga Czcigodne wstawiennictwo Chwalebnej Dziewicy Maryi, Matki i Królowej Szkaplerza świętego, daj abyśmy wspierani Jej obroną, mogli dojść do Twojego Królestwa w Niebie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

[P.] Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
[W.] A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie
[P.] Błogosławmy Panu
[W.] Bogu chwała.
[P.] A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
[W.] Amen.

NIESZPORY
[P.] Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy.
[W.] Tak w dniach życia mojego, jak śmiertelnej nocy.
[P.] Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu.
[W]. Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
[P.] Jak była na początku tak zawsze niech będzie.
[W.] Teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie.

HYMN
Choć był Józef niewinny *
z płaszcza obnażony,
Nie zasłonił niecnoty *
Putyfara żony;

Święta była sukienka *
z Józefa osoby,
Cóż, kiedy nieczystości *
nie dała ozdoby,

Szata Twoja, Maryjo, *
wszystkich ludzi stanów
Okrywa, choć najwiekszych *
grzechy publikanów;

Ja nie śmiem z publikanem *
ócz podnieść do Boga,
Póki na mnie nie spocznie *
szata Twoja droga.

Przyjmie syna grzesznego, *
gdy takową szatą
Okrytego Bóg znajdzie, *
nagrodzi zapłatą.

[P.] Matko Szkaplerzna napełnij nasze serca umiłowaniem Bożej woli.
[W.] Byśmy przez to wypełnili miłość Jego Boskiego Serca.

MÓDLMY SIĘ !
Prosimy Cię Boże, niech nas wspomaga Czcigodne wstawiennictwo Chwalebnej Dziewicy Maryi, Matki i Królowej Szkaplerza świętego, daj abyśmy wspierani Jej obroną, mogli dojść do Twojego Królestwa w Niebie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

[P.] Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
[W.] A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie
[P.] Błogosławmy Panu.
[W.] Bogu chwała.
[P.] A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
[W.] Amen.

KOMPLETA
[P.] Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy.
[W.] Tak w dniach życia mojego, jak śmiertelnej nocy.
[P.] Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu.
[W]. Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
[P.] Jak była na początku tak zawsze niech będzie.
[W.] Teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie.

HYMN
Pewna Elizeusza *
w tym była otucha,
Że w płaszczu Elijasza *
dwojakiego ducha

Odbierze: kiedy Szkaplerz *
nas święty okryje,
Dowód pewny, że Jezus *
w nas z Maryją żyje.

W tej sukience sług Swoich *
Maryja mieć chciała,
Aby strzegła wraz z Synem *
dusze ich i ciała;

niech Bogu nieustanne *
będą dziękczynienia,
Że nie tknie mól piekielny *
Maryi odzienia.

Dusza moja nie zginie, *
chociaż czart z nią zarwie
W skonaniu, gdy zostaję, *
Panno, w Twojej barwie.

[P.] W godzinę naszej śmierci Maryjo okryj nas Szkaplerzem świętym.
[W.] Byśmy trafili do obiecanego nam Królestwa Twego Syna.

MÓDLMY SIĘ !
Prosimy Cię Boże, niech nas wspomaga Czcigodne wstawiennictwo Chwalebnej Dziewicy Maryi, Matki i Królowej Szkaplerza świętego, daj abyśmy wspierani Jej obroną, mogli dojść do Twojego Królestwa w Niebie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

[P.] Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
[W.] A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie
[P.] Błogosławmy Panu.
[W.] Bogu chwała.
[P.] A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
[W.] Amen.

OFIAROWANIE
Boże! zniosłeś Jerycho *
i z murami społem,
Gdy Jozue siedemkroć *
obszedł miasto kołem;

I ja w siedmiu dziesiątkach *
Zginąć się nie boję,
W tych Godzinkach Szkaplerza *
Wielbiąc Matkę moją

Bo, gdy mój język Ciebie *
W tych Godzinkach chwali,
Moc Twa mury czartowskie *
naprzeciw mnie zwali.

[P.] Pozwól mi Panno Maryjo nieustannie wysławić Ciebie.
[W.] Bym w ten sposób mógł się odwdzięczyć za Twe dary.

MÓDLMY SIĘ !
Prosimy Cię Boże, niech nas wspomaga Czcigodne wstawiennictwo Chwalebnej Dziewicy Maryi, Matki i Królowej Szkaplerza świętego, daj abyśmy wspierani Jej obroną, mogli dojść do Twojego Królestwa w Niebie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

[P.] Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
[W.] A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie
[P.] Błogosławmy Panu.
[W.] Bogu chwała.
[P.] A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
[W.] Amen.