Klasztor na szóstym peronie [WKB]

Klasztor na szóstym peronie
Jerzy Zieliński OCD

Klasztor pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP przy ulicy Rakowickiej jest duchowym spadkobiercą pierwszego murowanego klasztoru karmelitów bosych w Krakowie. Chociaż w 1907 roku plac pod budowę znajdował się na rogatkach miasta, dzisiaj jest integralną częścią Śródmieścia. Budynek jest sąsiadem dworca głównego. Sprawia wrażenie, jakby stał na szóstym, dodatkowym peronie, przyjmując ludzi drogi, którzy chcą pojednać się z Bogiem i powierzyć Mu własne martwienia w cichej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem.

Bosacy, bo tak nazywali nas krakowianie, już od ponad 100 lat modlą się, pracują, kształcą nowe pokolenia i sprawują sakramenty, odczytując nieustannie zmieniające się czasy. Książka ojca Jerzego Zielińskiego jest próbą uporządkowania tego minionego stulecia naszej obecności w tym zakątku Krakowa. Autor pozbierał nie tylko dokumenty znane już historykom i publicystom, ale również anegdoty z prywatnych zapisków i kronik. Dołączył niepublikowane dotąd fotografie. Dzieje wspólnoty bosaków z Rakowickiej zostały sportretowane jako mikrohistoria całej dwudziestowiecznej Rzeczypospolitej. Dziękuję autorowi za trud przygotowania publikacji i polecam wszystkim lekturę książki.