Karmelitańskie Dni Młodych 2022

Jak co roku, szczególną patronką Karmelitańskich Dni Młodych w 2022 będzie Maryja – w hymnie Flos Carmeli nazywana jest Boską Zbroją. W tegorocznej edycji KDM będziemy przyglądać się tajemnicy Bożych interwencji w jej życiu. Ile razy my sami próbowaliśmy walczyć w różnych bitwach naszej codzienności i niestety upadaliśmy, ponieważ zbyt liczyliśmy na własne siły i na różne zbroje, zakładane na siebie już od naszego dzieciństwa?

Biblijnym przykładem postawy, którą będziemy kontemplować, jest król Dawid: idąc do walki z olbrzymem Goliatem, nie był on w stanie założyć na siebie zbroi sugerowanej mu przez króla Saula. Ostatecznie stanąwszy do walki, krzyknął głośno: „Ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i zakrzywionym nożem, ja zaś idę na ciebie w imię Pana Zastępów, Boga wojsk izraelskich, którym urągałeś” (1 Sm 17:45). Okazuje się bowiem, że najlepszą zbroją, jaką możemy założyć, zbroją, która gwarantuje zwycięstwo w każdej bitwie, jest boska zbroja, którą sam Bóg nas obdarza.

O elementach tej boskiej zbroi pisze św. Paweł: „Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelakiej modlitwy i błagania” (Ef 6:13-18).

Zapraszamy wszystkich młodych (do 35 roku życia) w podróż po życiu Maryi, króla Dawida, Świętych Karmelu oraz po ścieżkach naszego życia. Od 28 do 31 lipca w Czernej k. Krakowa będziemy we wspólnocie młodych odkrywać, w jaką duchową zbroję możemy się oblec, aby zwyciężać jak Maryja i jak król Dawid.

Powyższy tekst jest fragmentem artykułu pochodzącego z półrocznika Głos Karmelu" nr 95.
Czasopismo do nabycia za pośrednictwem Wydawnictwa Karmelitów Bosych.