Rzecznicy zakonni spotkali się w Harmężach

W dniach 19-21 maja br., w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach k. Oświęcimia, odbyło się spotkanie rzeczników zakonnych. Temat spotkania brzmiał: „Zakony a wyzwania medialne we współczesnym świecie”.

Sesje robocze koncentrowały się wokół tematu: „Zakony a wyzwania medialne we współczesnym świecie”. Gościem specjalnym spotkania rzeczników był Bartosz Bartyzel, rzecznik prasowy i kierownik Biura Prasowego Muzeum Auschwitz.

Dyskutowano również o bieżących sprawach Kościoła w Polsce. Rzecznicy podjęli m.in. kwestię dotyczącą lekcji religii w szkole i planowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian oraz sytuacji organizacji pozarządowych.

Sesje robocze połączone były z wizytami w miejscach pamięci. Rzecznicy zwiedzili wystawę rysunków „Klisze pamięci. Labirynty” byłego więźnia KL Auschwitz Mariana Kołodzieja, która znajduje się na terenie Centrum św. Maksymiliana w Harmężach. Odwiedzili również były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz, gdzie modlili się za wstawiennictwem św. Maksymiliana Kolbe w intencji pokoju i pojednania.

Spotkanie zakończyła Eucharystia sprawowana w kaplicy Centrum św. Maksymiliana w Harmężach.

BP KEP
Fot. BP KEP

Zobacz więcej zdjęć

(kliknij, aby przejść do albumu)

Spotkanie Rzeczników Zakonnych w Harmężach (19-21 maja 2024 r.)