Kapituła Prowincjalna rozpoczęta

Wczoraj, 16 kwietnia 2023 roku, wraz ze zjazdem delegatów, rozpoczęła się w Wadowicach XI Kapituła Prowincjalna Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Przedstawiciele klasztorów i instytucji Prowincji będą zastanawiać się nad kondycją Prowincji oraz podejmować nowe wyzwania.

Kapituła to najwyższy organ władzy Prowincji, w trakcie obrad wybierany jest nowy przełożony prowincjalny jak i przełożeni lokalni. To pociąga za sobą również rewizję odpowiedzialnych za formacje i dzieła Prowincji, takie jak Wydawnictwo, Karmelitański Instytut Duchowości, domy rekolekcyjne-pielgrzymkowe. Uczestnicy Kapituły rozpoczynają swoje spotkanie od dnia skupienia i wyciszenia, aby wzorem apostołów nastawić serca na działanie Ducha i wolę Bożą.