Relacja ze święceń o. Szymona

W sobotę Oktawy Wielkanocnej, 15 kwietnia 2023 r., w kaplicy Papieskiego Instytutu Duchowości „Teresianum” w Rzymie odbyły się święcenia kapłańskie polskiego diakona Szymona Wnęka, karmelity bosego, studenta Papieskiego Uniwersytetu „Gregorianum”.

Pochodzący z diecezji sosnowieckiej neoprezbiter do karmelitów bosych wstąpił w 2015 roku. Po rocznym postulacie odbytym w Lublinie przyjął w Czernej k. Krakowa habit zakonny i rozpoczął kanoniczny nowicjat, składając 16 września 2017 roku pierwsze śluby zakonne jako brat Szymon od Krzyża Zbawiciela. Filozofię studiował w Krakowie, po czym został skierowany na studia teologiczne do Międzynarodowego Kolegium Teologicznego Karmelitów Bosych w Rzymie. Tamże w uroczystość św. Jana od Krzyża, 14 grudnia 2021 roku złożył na ręce generała Zakonu, o. Miguela Marqueza, swoje śluby uroczyste, poprzez które został definitywnie włączony do Karmelu Terezjańskiego. Natomiast 2 kwietnia 2022 przyjął w Kluszkowcach na Podhalu, w parafii prowadzonej przez karmelitów bosych – święcenia diakonatu.

Na święcenia kapłańskie o. Szymona przybyli z Polski jego rodzice Dorota i Mariusz (których jest jedynym synem), krewni, osoby zaprzyjaźnione oraz pięcioosobowa delegacja współbraci Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych (o. Krzysztof Górski z Przemyśla, o.Marcin Fizia z Czernej, o. Mirosław Gromadzki z Berdyczowa na Ukrainie, i diakoni Peter Beňo (Słowak) i Marcin Wojnicki z Krakowa), a nadto o. Michał Żelechowski, delegat Prowincji Warszawskiej. Nie zabrakło przedstawiciela diecezji sosnowieckiej w osobie ks. prałata Mariusza Karasia, jej wikariusza generalnego i kanclerza Kurii Biskupiej. Byli obecni wikariusz generalny Zakonu o. Agusti Borrell ze współbraćmi z Kurii Generalnej (m.in. Polakami: o. Grzegorzem Firsztem i o. Rafałem Wilkowskim) a także prawie osiemdziesięciu współbraci „Teresianum, wśród których Polaków (o. Alberta Wacha, o. ElizeuszBagińskiego, o. Szczepana Praśkiewicza, o. Arkadiusza Stawskiego, br. ŁukaszWięckowiaka, br. Bartosza Dalaszyńskiego i br. Piotra Nalepki) i Burundyjczyka z Wikariatu Misyjnego Prowincji Krakowskiej w Afryce, o. Dieudon Ruhanyura. W uroczystości uczestniczyły pracujące w Rzymie polskie siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus oraz delegacje czynnych żeńskich zgromadzeń karmelitańskich, tj. Karmelitanek Misjonarek i Karmelitanek Misjonarek Terezjanek oraz innych zgromadzeń. Śpiewy liturgiczne wykonał chór Papieskiego Instytutu Muzyki Kościelnej.

Szafarz święceń, abp Salvatore Pennacchio, do niedawna nuncjusz apostolski w Warszawie, a obecnie rektor Papieskiej Akademii Kościelnej w Rzymie, w swej homilii, wygłoszonej po włosku, nawiązując do Wigilii Niedzieli Bożego Miłosierdzia nie omieszkał przywołać postaci zarówno św. Jana Pawła II jak i św. Faustyny Kowalskiej, apostołów Jezusa Miłosiernego. Życzył neoprezbiterowi by był sługą miłosierdzia, a na zakończenie ceremonii zechciał przemówić po polsku. Powiedział m.in.: „Po sześciu latach posługi na misji apostolskiej w Polsce jestem teraz w Rzymie, na kolejnej misji. Kończąc wspomnianą posługę, dopiero co wróciłem z Polski, ukochanej ziemi wielkiego Papieża, św. Jana Pawła II. Bardzo dobrze wspominam czas spędzony w Polsce, gdzie cieszyłem się Waszą miłością i przywiązaniem do Stolicy Apostolskiej. (…) Chętnie przyjąłem prośbę, aby udzielić święceń kapłańskich o. Szymonowi, któremu gratuluję wyboru tego powołania i życzę radosnego posługiwania Panu. Pragnę podziękować również rodzicom, państwu Dorocie i Mariuszowi, za wychowanie syna w wierze chrześcijańskiej i za ofiarowanie go Panu, Kościołowi i Karmelowi. Pozdrawiam całą rodzinę, przyjaciół i współbraci o. Szymona oraz dziękuję wszystkim za Waszą dzisiejszą obecność i modlitwę. Wam, którzy przybyliście z Polski, życzę miłego pobytu w Rzymie”.  

Nazajutrz, w Niedziele Bożego Miłosierdzia, o. Szymon celebrował Mszę św. prymicyjną w sąsiadującej z „Teresianum” bazylice św. Pankracego w Rzymie, obsługiwanej przez karmelitów bosych. Neoprezbitera otoczyli liczni współbracia, rodzice i krewni, siostry zakonne i wierni parafii św. Pankracego. Homilię wygłosił o. Albert Wach, rektor „Teresianum”.

Zauważmy, że w sobotę 15 kwietnia w kościele karmelitów bosych w Lublinie, święcenia kapłańskie przyjął inny diakon karmelitański, o. Adam Barłowski. Szafarzem obrzędu był bp Adam Bab, sufragan lubelski.

o. Sz.T.P., ocd