Relacja z drugiego nowicjatu w Hiszpanii

W tym roku od początku lipca do końca sierpnia uczestniczymy w tzw. „europejskim drugim nowicjacie”, co w praktyce oznacza trzymiesięczny okres przygotowawczy przed złożeniem ślubów wieczystych. Ten czas ma na celu umożliwienie nam głębszego zrozumienia naszego powołania oraz charyzmatu zakonu i podjęcia definitywnej decyzji o życiu w nim. Jest to swoiste sięgnięcie do „korzeni” naszego Zakonu, inspirowane przez św. Teresę od Jezusa i św. Jana od Krzyża.

Jest nas tutaj ośmiu: dwóch z prowincji krakowskiej, trzech z prowincji warszawskiej, jeden z prowincji Genova (Włochy) i dwóch z prowincji iberyjskiej (Hiszpania). Naszym pierwszym opiekunem był o. Pascual Gil z prowincji iberyjskiej. Obecnie towarzyszy nam o. Andrzej Cekiera z prowincji krakowskiej, lecz za kilka dni zmieni go o. Łukasz Kansy, nowy prowincjał prowincji warszawskiej.

Plan drugiego nowicjatu jest podzielony na trzy etapy. Przez pierwsze sześć tygodni mieszkaliśmy w klasztorze w Desierto de Las Palmas, który służy również jako dom nowicjatu prowincji iberyjskiej. Następnie przez trzy tygodnie byliśmy w klasztorze w Ávila, który został założony w miejscu domu rodzinnego św. Teresy. Obecnie mieszkamy w klasztorze w Segovii, w miejscu, w którym żył i tworzył św. Jan od Krzyża, a gdzie dzisiaj znajduje się jego grób.

Nasz program, oprócz codziennych wykładów prowadzonych przez karmelitów bosych z różnych części świata (np. o. Saverio Cannistra – były Generał Zakonu, czy o. Luis Jorge Gonzáles z Meksyku), obejmuje również wizyty w ważnych historycznych miejscach związanych z naszym Zakonem. Niewątpliwie bardzo dobrym i cennym doświadczeniem jest możliwość uczestniczenia w życiu poszczególnych wspólnot naszych braci w Hiszpanii, przez co możemy lepiej poznać ich kulturę oraz zwyczaje. Drugi nowicjat kończymy pięciodniowymi rekolekcjami. Obecnie dopiero co przyjechaliśmy do Segovii i za trzy tygodnie wracamy do naszych krajów. Serdecznie pozdrawiamy, prosząc jednocześnie o modlitwę.

br. Sylwester Rzepecki OCD