Obłóczyny br. Yevhena na Ukrainie

W rodzinie karmelitańskiej na Ukrainie miało miejsce ważne wydarzenie. W sobotę, 2 września, w naszym klasztorze w Gwozdawie odbyły się obłóczyny. Skromnej, ale jakże bliskiej sercu każdego zakonnika uroczystości, przewodniczył o. Benedykt Krok, delegat Prowincjała w Ukrainie. Byli obecni bracia ze wszystkich trzech wspólnot Delegatury. Nasz kandydat, Yevhen Taraba, po zakończeniu postulatu pod kierownictwem ojca Maksymiliana Podwiki OCD został przyjęty na okres próby w Nowicjacie.

Wymowny obrzęd obłóczyn wywołał w naszej wspólnocie karmelitańskiej wiele emocji, dziękowaliśmy Panu Bogu za kandydata, a także za historyczne znaczenie tegoż wydarzenia. Przypomnijmy, że na terenie dzisiejszej Ukrainy w przeszłości istniały domy nowicjackie. Po drugim rozbiorze Rzeczpospolitej w 1795 roku został erygowany nowicjat nowopowstałej Prowincji Ruskiej (albo Wołyńskiej) w klasztorze w Wiśniowcu. Po skasowaniu przez carat rosyjski tego klasztoru w 1832, nowicjat został przeniesiony do Berdyczowa, gdzie istniał do kasaty klasztoru w 1866 roku.

Polecamy modlitwie naszego Nowicjusza – Yevhena od św. Augustyna – albo, jak mówimy na co dzień, Żenię. Nasz brat ma 41 lat, przejawia wiele cennych zdolności i cech, które wskazują, że Karmel to jego właściwy dom.

o. Rafał Myszkowski OCD