Praktyka potrzebna do rozwoju życia duchowego

Br. Wawrzyniec od Zmartwychwstania, „O praktykowaniu Bożej obecności”.

Br. Wawrzyniec od Zmartwychwstania, „O praktykowaniu Bożej obecności”.