Porównania Teresy: PTAKI

Św. Teresa od Jezus, chcąc wyrazić to, że jej dzieła, które napisała są tak naprawdę owocem jej wielkiego posłuszeństwa i zaufania Kościołowi, przywołuje symbol ptaków. Jak ptaki ucząc się śpiewać, naśladują jedynie swoich rodziców, tak ona nie powiedziała w swoich dziełach nic, czego już wcześniej nie powiedzieli wielcy mistrzowie duchowi. Ona jedynie po nich powtarza. Jeśli nawet powie coś nowego, to tylko to, co Pan pozwoli jej powiedzieć, bądź przez nią będzie chciał przypomnieć to, co było powiedziane wcześniej przez innych.

br. Tomasz Kozioł OCD


Sądzę też, że niewiele co więcej potrafię tu powiedzieć nad to, co już w innych księgach napisanych z posłuszeństwa powiedziałam, owszem, boję się, czy nie będzie to zupełnie to samo. Jestem bowiem dosłownie tak samo jak te ptaki, które uczą mówić, a które nie umiejąc nic więcej nad to, czego je wyuczono, wciąż to samo powtarzają. Jeśli zaś Pan zechce, bym powiedziała co nowego, sam mi wskaże, co mam mówić lub przypomni mi rzeczy dawniej powiedziane; będzie to dla mnie łaska bardzo pożądana, bo pamięć mam słabą, a chciałabym jednak odszukać w pamięci niektóre uwagi dobrze i trafnie, jak mię upewniano, powiedziane i powtórzyć je tu, zwłaszcza gdyby one zaginęły. A jeśliby Pan i tego mi nie użyczył, ja i tak korzyść będę miała, że przez posłuszeństwo natrudzę się i bólu głowy sobie przymnożę, choćby to nikomu innemu nie przyniosło pożytku.

Twierdza wewnętrzna, wstęp 2