Pokora to chodzenie w prawdzie

Pokora to chodzenie w prawdzie.

To sformułowanie św. Teresy od Jezusa doskonale współgra z najbliższą uroczystością, tradycyjnie zwaną świętem Trzech Króli. Królowie, Magowie, ludzie intelektu udają się do malutkiego Betlejem, bo całe życie szukali prawdy, w głębi ich serc było to najbardziej szlachetne z pragnień. I to ono właśnie spowodowało, że uklęknęli przed maleńkim Jezusem przynosząc Mu w darze złoto, kadzidło i mirrę; a tak naprawdę samych siebie. W tym spotkaniu z Najwyższą Prawdą, która stała się Człowiekiem odkrywają prawdę o sobie, znajdują pokój swoich serc, radość i wewnętrzne spełnienie.

Św. Teresa zaprasza nas do tego, byśmy pielęgnowali w sobie pragnienie życia w prawdzie, szukali prawdziwej pokory, a tak naprawdę szukali Jezusa, nawet jeśli będzie to oznaczać trud, zmęczenie, walkę i zmaganie. Bo wtedy i tylko wtedy odkryjemy prawdę o nas samych, ale jednocześnie doznamy głębokiego pokoju i radości, które może dać tylko spotkanie z Bogiem Żywym.

A wtedy Święto Trzech Króli stanie się naprawdę naszym świętem.

o. Paweł Hańczak OCD