Czystość sumienia

Bóg bardziej pragnie od ciebie choćby najmniejszego stopnia czystości duszy, niż największych dzieł, jakich możesz dokonać (S12)

W tej sentencji św. Jan od Krzyża mówi nam, że dla Boga ważniejsze jest – a dla nas powinno być – czyste sumienie, od dzieł, które chcielibyśmy wykonać dla Niego. Zarówno w moim jak i Twoim życiu może pojawić się chęć czynienia „dla Boga” wielkich dzieł. Lecz tak naprawdę te dzieła mogłyby być tylko przykrywką moich wad i niedoskonałości lub chęcią sławy czy poczucia spełnienia dobrego czynu. Wtedy, takie dzieła są w rzeczywistości bardziej spełniane dla siebie samego niż dla Boga. A jak pisze św. Jan od Krzyża, dla Boga ważniejszy jest najmniejszy stopień czystości duszy, niż największe dzieła, więc właściwie jeśli nasze sumienie nie jest czyste wszelkie dzieła, choćby największe nie mają znaczenia. Oczywiście nie znaczy to, że pełnienie rożnych – większych lub mniejszych dzieł – jest złe, lecz to, że na pierwszym miejscu powinniśmy postawić czystość duszy, czystość własnego sumienia, a jeśli taka będzie wola Boża, to za tym pójdą też, które faktycznie będą spełniane dla Boga, a nie dla usprawiedliwienia siebie.

br. Gracjan od Krzyża