Podpowiedzi Teresy od Jezusa

Św. Teresa chce nam przekazać COŚ co pomoże nam lepiej się MODLIĆ, spotykać Boga. Z polotem i dawką własnego doświadczenia prowadzi nas po drogach relacji z Bogiem, abyśmy odkryli, że TYLKO Bóg może całkowicie wypełnić nasze serca i TYLKO w Nim możemy zrozumieć sami siebie.
31 października 2021

Nasi Święci Przyjaciele

„Dobrym sposobem by trzymać się Pana Boga jest przebywać z Jego przyjaciółmi”. Jutro będziemy obchodzić uroczystość Wszystkich Świętych. Jest ich wielu i tych kanonizowanych przez Kościół […]
10 października 2020

Największa pokusa

Wydaje mi się, że największą pokusą jest zostawienie modlitwy. Kolejna z rad św. Teresy od Jezusa jest taka, by modlić się każdego dnia, niezależnie od tego […]
4 września 2020

Medytacja w cierpieniu wg św. Teresy od Jezusa

Medytacja dla smutnych i cierpiących wg św. Teresy od Jezusa Jeśli jesteś smutny, jeśli cierpisz na ciele lub duszy, jesteś opuszczony, zdradzony, załamany, „popatrz” na Pana […]
26 sierpnia 2020

Modlitwa myślna

„Chociaż zawsze jesteśmy przed Bogiem – wydaje mi się, że na inny sposób są ci, którzy zajmują się modlitwą myślną, bo widzą, że On na nich […]
2 maja 2020

Tydzień Biblijny

„Zawsze byłam zafascynowana i pomagały mi w skupieniu słowa Ewangelii”. Trwamy w tygodniu biblijnym. Kościół zachęca nas do tego, by w tym czasie sięgnąć do Pisma […]
18 kwietnia 2020

Będę zawsze wychwalała Boże miłosierdzie

Będę zawsze wychwalała Boże miłosierdzie. Trwamy w nowennie do Bożego miłosierdzia, zbliżamy się do tego wielkiego święta, w którym Bóg chce nam przypomnieć o swojej miłości […]
4 marca 2020

Duch liturgii

„Należy przeżywać te tajemnice zwłaszcza wtedy, gdy Kościół katolicki je celebruje”. Św. Teresa od Jezusa zawsze w swoim życiu szła w rytmie Kościoła. Bardzo mocno zagłębiała […]
23 stycznia 2020

Bóg zna nas i kocha

„Bóg zna nas i kocha bardziej niż my sami siebie”. Tak to jest z nami, że szukamy często (nawet bezwiednie) tego, żeby nam było dobrze. Nasza […]
25 grudnia 2019

Boże Narodzenie

„A gdy nie jest czas na rekreację, jest ona wtedy cała zanurzona w tajemnicy Dzieciątka Jezus oraz pasterzy, którzy przychodzą”. Świętujemy Boże Narodzenie. Spotykamy się z […]
4 grudnia 2019

Miłość bliźniego

„Bóg pragnie, abyśmy Go naśladowali i kochali ludzi niezależnie od tego, co czynią wobec nas”. Rozpoczęliśmy czas Adwentu. Zapewne każdy z nas podjął jakieś postanowienia, zobowiązania […]
Wesprzyj dowolną kwotą rozwój naszego portalu i odbierz darmowy e-book „Opiekun Odkupiciela”Na zakończenie roku poświęconego św. Józefowi przeczytaj o Jego roli w Karmelu i poznaj naszych świętych, szczególnych jego czcicieli!”

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5... Zobacz więcej

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5 w Krakowie.

 1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie www.karmel.pl poprzez operatora płatności PayU.
 2. Strona internetowa www.karmel.pl jest administrowana przez Krakowską Prowincję Zakonu Karmelitów Bosych, 31-222 Kraków, NIP: 945-18-40-422, tel. 12 416 85 41.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 (https://poland.payu.com).
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.
 7. Wpłat darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez PayU.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://karmel.pl w module do płatności wpisać wysokość darowizny. Akceptacja niniejszego regulaminu następuje poprzez kliknięcie przycisku WSPIERAM w celu przekierowania do serwisu PayU.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.
 10. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od PayU zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od PayU w procesie przekazywania darowizn online jest Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayU.
 11. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od PayU przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych oraz z zachowaniem warunków określonych w klauzuli informacyjnej.
 12. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu PayU mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności PayU, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowane niezgodnie z Regulaminem dokonywania wpłat w serwisie PayU.