Modlitwa myślna

„Chociaż zawsze jesteśmy przed Bogiem – wydaje mi się, że na inny sposób są ci, którzy zajmują się modlitwą myślną, bo widzą, że On na nich patrzy”.

Te słowa św. Teresy pokazują po co człowiekowi jest modlitwa myślna, rozmyślanie, czyli świadome trwanie przed Panem Bogiem, oraz zawierzanie Mu wszystkiego. Wtedy uświadamiamy sobie nie tylko w momentach modlitwy, ale po prostu w naszym życiu, że Bóg jest z nami. O wiele łatwiej wtedy, spontanicznie zwrócić się do Niego w ciągu dnia, bo żyjemy wtedy ze świadomością, że On jest blisko. Że naprawdę jest z nami.

Modlitwa daje nam głębsze spojrzenie i pomaga przeżywać naszą codzienność „z Tym o którym wiemy, że nas kocha”. Świadomość Bożej obecności daje siłę do niesienia trudów, ale też pomaga doświadczać prawdziwej radości. Trudy nie znikają, ale przeżywamy je z Tym, który jest naszym Przyjacielem.

A więc spróbuj i zanurz się w takiej modlitwie, takim byciu z Bogiem, a zobaczysz, że inaczej będziesz patrzeć na życie.

o. Paweł Hańczak OCD