Pełnia twórczości – Pisarz w Granadzie

W Granadzie następuje jak gdyby eksplozja witalności Jana od Krzyża. (...) Czterdzieści lat intensywnego i ogromnie różnorodnego życia osiąga swój szczyt podczas sześcioletniego pobytu w Granadzie (1582-1588).

o. Federico Ruiz OCD, Bóg mówi pośród nocy, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1991.

Eksplozja witalnościW Granadzie następuje jak gdyby eksplozja witalności Jana od Krzyża. Można zauważyć nieprzerwany wzrost jego dojrzałości na różnych płaszczyznach: osobistego powołania, zadań wychowawczych, odpowiedzialności przełożonego, twórczości literackiej, podróży… Czterdzieści lat intensywnego i ogromnie różnorodnego życia osiąga swój szczyt podczas sześcioletniego pobytu w Granadzie (1582-1588).

Od chwili pogodzenia się z opuszczeniem Kastylii Jan zanurza się coraz głębiej w samym sercu Andaluzji. Po uwięzieniu w Avila drogi jego wędrówek kierują się ku południu: Toledo, El Calvario, Baeza, Granada.

Ojciec Jan przybywa do Granady w końcu stycznia 1582, prawie sto lat po jej wyzwoleniu z rąk Maurów. Ponieważ przebywa tu przez sześć lat, jest to miejsce jego dłuższego pobytu, po Medina del Campo, gdzie mieszkał przez trzynaście lat, i Fontiveros, gdzie spędził lat siedem.

Mimo początkowych kłopotów nie objawia żadnych oznak zniechęcenia, a wręcz przeciwnie, w nowym miejscu napotyka na klimat wyjątkowo sprzyjający realizacji najlepszych projektów i planów życiowych.

Granada to pełnia jego egzystencji, to szczytowy okres twórczości Doktora Mistycznego. Czuje się w pełni sił, gotów do wszystkiego: do kontemplacji i przełożeństwa, kierownictwa duchowego i załatwiania interesów, do samotności i budowania, otwarty na innych, chętny do dalekich podróży… W tym klimacie ruchu i aktywności powstają dzieła mistyczne i literackie o najwyższej wartości. Działalność jego wykracza szeroko poza obręb samego miasta. Granada stanowi bazę, z której udaje się w różne strony Andaluzji, Murcji i Kastylii. Mnożą się na jego temat opowieści i anegdoty związane z licznymi spotkaniami, odwiedzanymi przez niego miejscami i ludźmi. W konsekwencji rozrasta się materiał fotograficzny i biograficzny, który zamierzamy przedstawić.

Aby właściwie zaprezentować takie bogactwo faktów, postanowiliśmy podzielić omawiany okres na trzy rozdziały. Pierwszy z nich związany jest z jego pobytem w samej Granadzie, dwa dalsze omawiają jego podróże po Kastylii i Andaluzji.