Oktawa Bożego Ciała ze św. Teresą od Jezusa

Wstęp

Bo jakkolwiek wiele jest dusz, które nie pomną, że Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, całą istnością swoją mieszka na wielu miejscach naraz w Najświętszym Sakramencie, wszakże ta Jego z nami obecność powinna by być dla nas wszystkich największą pociechą.

św. Teresa od Jezusa - Księga fundacji 18,5

W Boże Ciało wyjdziemy w uroczystej procesji, by zamanifestować swoją wiarę w to, że nasz Stwórca i Pan jest rzeczywiście i prawdziwie obecny wśród nas pod postacią Chleba. Z drugiej strony będziemy prosić o umocnienie naszej wiary w Jego realną obecność wśród nas, obecność, która winna być dla nas źródłem pociechy i radości, że odchodząc do nieba nie zostawił nas sierotami.

20 czerwca 2019

I dzień oktawy Bożego Ciała

Najmilszym mieszkaniem dla Boga, najwspanialszym tabernakulum, w którym chętnie będzie przebywał jest czyste człowiecze serce. Prośmy Boga, aby uczynił nasze serca mieszkaniem, w którym chętnie będzie przebywał.
21 czerwca 2019

II dzień oktawy Bożego Ciała

Jeżeli będziemy zabiegać tylko o to, by Bogu w naszym sercu było dobrze, by nasze serce, było godnym dla Niego mieszkaniem, to wszystko inne będzie nam dodane.
22 czerwca 2019

III dzień oktawy Bożego Ciała

Życie ludzkie jest pielgrzymką. Pan wiedział, że podczas tej wędrówki czasem zabraknie nam sił, wytrwałości, a czasem ciało z nadmiaru wysiłku, nieostrożności, braku roztropności zacznie chorować, zacznie odmawiać posłuszeństwa.
23 czerwca 2019

IV dzień oktawy Bożego Ciała

Jezus, wchodząc do naszego serca wnosi w nie Swoje życie, życie Boże. Czy jesteśmy tego świadomi?  Czy dziękujemy Mu za to? Czy myślimy o Nim adorując Go w swoim wnętrzu?
24 czerwca 2019

V dzień oktawy Bożego Ciała

W czasie pobytu w nas Naszego Wszechmocnego Pana mamy prawo, możemy prosić Go o wszystko dla nas i dla innych.
25 czerwca 2019

VI dzień oktawy Bożego Ciała

Aż taka pokora Syna Bożego, aż takie uniżenie i ukrycie swojego majestatu może budzić podziw, wdzięczność, może być wezwaniem do coraz większej pokory, ale może budzić też w ludzkim sercu niewiarę, wątpliwość, co do realnej obecności Zbawiciela w kawałku chleba.
26 czerwca 2019

VII dzień oktawy Bożego Ciała

Oczywiście, Najświętszy Sakrament nie jest nagrodą za świętość i nieskazitelność.
27 czerwca 2019

VIII dzień oktawy Bożego Ciała

Kto czystym sercem przyjmuje Pana do swego serca z pewnością otrzymuje od Niego łaski. Z pewnością komunia jest dla niego źródłem wszelkiego błogosławieństwa, może nawet widzialnych dla innych cudów.
Zakończenie

O Boże, skarbie ubogich, jakże przedziwnie zaradzasz potrzebom dusz naszych, a mając w pogotowiu dla nich skarby nieprzebrane, nie od razu je wylewasz na nie w całości, która by je ogromem swym przygniotła, ale powoli i stopniowo objawiasz!

św. Teresa od Jezusa - Księga życia 38,21

Chcąc, by Chrystus Eucharystyczny był dla nas pokarmem, umacniającym i lekarstwem, leczącym nas na drogach naszego życia, trzeba choć trochę wzrastać w pokorze, upodabniając się w ten sposób do Tego, którego przyjmujemy. Należy gorąco prosić Maryję, by pomogła nam wzrastać w cnotach, byśmy próbowali to jej cnotliwe życie naśladować. Symbolem tych cnót Maryi, jej miłości i zatroskania są wianki, które świeci się w ostatni dzień Oktawy Bożego Ciała po uroczystej procesji. Wianki splecione są z pierwszych kwiatów i ziół leczniczych. Poszukiwano ich w trudno dostępnych miejscach: skalistych, piaszczystych, bagnistych, nieskażonych różnymi zanieczyszczaniami. Taką rośliną jest rozchodnik, należący do tzw. sukulentów. Jest to grupa roślin, które przystosowały się do życia w warunkach ograniczonej dostępności wody wykształcając tkankę wodną służącą do jej gromadzenia oraz szereg dalszych adaptacji w budowie i fizjologii. Takie też powinno być nasze życie, takie powinno być życie chrześcijan. Winno być dowodem na to, jak niewiele trzeba, by żyć. Tylko możliwość wzrastania w łasce Bożej, przystępowania do Stołu Eucharystycznego czyni to życie naprawdę udanym, szczęśliwym, bo zmierzającym do świętości.


Opracował br. Tomasz Kozioł OCD