I dzień oktawy Bożego Ciała

Uroczystość Bożego Ciała

Proście z swym Panem, córki, Ojca Przedwiecznego, by wam dał tego Chleba prawdziwego, by zostawiał przy was Oblubieńca waszego i nie dopuścił, byście miały żyć bez Niego, na tym wygnaniu. Dość już tego umartwienia, że posiadając Go tu tak głęboko ukrytego pod postaciami sakramentalnymi, nie możemy Go oglądać jakim jest; dla duszy, nie znającej innej prócz Niego miłości i pociechy, jest to męka rzeczywista. Błagajcież Go, by przynajmniej was nie opuszczał i dusze wasze zawsze utrzymywał w takim przygotowaniu, jakiego wymaga godne Jego przyjęcie.

św. Teresa od Jezusa - Droga doskonałości 34,3

Najmilszym mieszkaniem dla Boga, najwspanialszym tabernakulum, w którym chętnie będzie przebywał jest czyste człowiecze serce. Prośmy Boga, aby uczynił nasze serca mieszkaniem, w którym chętnie będzie przebywał.