Odpoczynek

„Po przyjęciu Komunii Świętej wewnętrznie odpoczywałam.”

Rozpoczął się dla wielu z nas czas odpoczynku – wakacji, wyjazdów, urlopów. Ale św. Teresa chce nam pokazać co, a może lepiej KTO da nam prawdziwy, głęboki wewnętrzny odpoczynek. Odpoczynek, którego wszyscy potrzebujemy w dzisiejszym zabieganym świecie. Chwil, które będą zatrzymaniem, odprężeniem, wyciszeniem. Pisze, że tym momentem oprócz oczywiście codziennej modlitwy, jest Komunia Święta, bardzo osobiste spotkanie z Jezusem, naszym Panem, Zbawicielem i Przyjacielem. Bóg nam się daje, obdarowuje nas sobą i przychodzi ze swoim pokojem. Chce dotknąć wszystkiego co trudne, naszych ran, byśmy mogli przy Nim odpocząć. By relacja z Bogiem, Bogiem, który jest Miłością, była doświadczeniem, które nas umocni i da nam nowe siły.

By wezwanie Jezusa – „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię” stało się w naszym życiu rzeczywistością, tak jak to stało się w życiu św. Teresy.

o. Paweł Hańczak OCD