Nowenna Szkaplerzna

Wstęp

Chcąc kogoś naśladować, trzeba przyjrzeć się życiu i postawom danej osoby. Wniknąć w najgłębsze motywacje postępowania oraz dostrzec wysiłek cnoty, czyli stałych inklinacji serca. Językowo najczęściej wyrażamy je poprzez czasowniki. Chcąc naśladować Maryję Dziewicę warto dogłębnie przyjrzeć się temu, co o Niej mówi Ewangelia. Owszem, niejednokrotnie akcent pada na Jej wypowiedzi, często komentowane, jak chociażby „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa” (Łk 1,38) albo „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie [Jezus]” (J 2,5), ale przekaz werbalny jest tylko jednym ze sposobów komunikacji. Skoro dziś coraz bardziej potrzebujemy świadków, którzy żyją tym, co mówią, a Maryja jest w pierwszym rzędzie tak spójnych wewnętrznie i zewnętrznie osób, to zastanówmy się, co chce nam Ona powiedzieć poprzez swój przykład, poprzez pełne cichej służby postawy. Dlatego przygotowując się do uroczystości Matki Bożej z Góry Karmel przeanalizujemy wybrane teksty występujące w Ewangelii Łukasza opisujące jej życie.


rozważania: o. Andrzej M. Cekiera OCD

15 lipca 2021

Nowenna Szkaplerzna – Dzień IX

A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. (Łk 2,51)
14 lipca 2021

Nowenna Szkaplerzna – Dzień VIII

Na ten widok zdziwili się bardzo… (Łk 2,48)
13 lipca 2021

Nowenna Szkaplerzna – Dzień VII

A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. (Łk 2,33)
12 lipca 2021

Nowenna Szkaplerzna – Dzień VI

Przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. (Łk 2,22)
11 lipca 2021

Nowenna Szkaplerzna – Dzień V

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. (Łk 2,19)
10 lipca 2021

Nowenna Szkaplerzna – Dzień IV

Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie... (Łk 2,7)
9 lipca 2021

Nowenna Szkaplerzna – Dzień III

Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. (Łk 1,40)
8 lipca 2021

Nowenna Szkaplerzna – Dzień II

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry… (Łk 1,39)
7 lipca 2021

Nowenna Szkaplerzna – Dzień I

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie (Łk 1,29)

Litania do Maryi, Matki Karmelu

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Dziewicza Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Zapowiedziana proroczo przez Eliasza,
Patronko i Pani Karmelu,
Królowo, Ozdobo Karmelu,
Matko i Siostro nasza,
Opiekunko Karmelu,
Chroniąca nas szkaplerzem świętym,
W historii Karmelu zawsze obecna,
Błogosławiona Dziewico z Góry Karmel,
Chwało Góry Karmel,
Kwiecie Karmelu,
Gwiazdo morza,
Bramo nieba,
Życie i nasza nadziejo,
Matko najsłodsza,
Matko miłosierdzia,
Matko pięknej miłości,
Matko łaski Bożej,
Matko Dziewico,
Dziewico Czystego Serca,
Dziewico Niepokalana,
Oblubienico Ducha Świętego,
Mieszkanie Trójcy Świętej,
Przeczysty obrazie Kościoła,
Mistrzyni życia duchowego,
Nosząca Słowo Boga,
Dziewico zasłuchana w Słowo,
Dziewico czuwająca,
Dziewico cicha i ukryta,
Zachowująca w sercu wszystkie Boże sprawy,
Trwająca na modlitwie,
Trwająca mężnie w mroku wiary,
Zawsze uległa Duchowi Świętemu,
Posłuszna woli Ojca,
Idąca za Chrystusem aż do stóp krzyża,
Oczekująca ufnie na zmartwychwstanie Pana,
Zjednoczona z Jezusem w bólu i radości,
Doskonała uczennico swojego Syna,
Pierwsza spośród ubogich Pana,
Pokorna służebnico Pańska,
Wzorze modlitwy i wyrzeczenia,
Wzorze kontemplacji i wstawiennictwa,
Wzorze naszego oddania się Bogu,
Maryjo, miłująca obecności,
Towarzysząca nam w pielgrzymce wiary,
Przewodniczko na Górę Karmel,
Królowo szkaplerza świętego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

P. Nasza Matko i Królowo z Góry Karmel,
W. Daj nam znak opieki Twojej.

Módlmy się:
Boże, z Twojej dobroci otrzymaliśmy Niepokalaną Dziewicę Maryję za Matkę i Królową Karmelu; spraw, abyśmy będąc na świecie Jej wiernym obrazem, tak jak Ona ustawicznie rozważali Twoje słowo, Jej sercem miłowali braci i pociągali ich do Chrystusa, życie za nich oddając. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.