Nowenna Szkaplerzna – Dzień VI

Przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. (Łk 2,22)

Maryja z Józefem przynoszą Dzieciątko, albo używając znaczenia sakralnego czasownika anagō, składają Jezusa w ofierze. W związku z zakazem ofiar z ludzi, rytuał zakładał wykupienie – zastąpienie dziecka, a więc złożenie odpowiedniej do zamożności rodziców ofiary ze zwierząt. Pragnąc, żeby wypełniła się wola Boża, Maryja całkowicie oddaje swego Syna Bogu, na wyłączną Jego własność. W kulturze semickiej na pierworodnym spoczywał szczególny obowiązek przedłużenia rodu poprzez zrodzenie następnego pokolenia. Maryja wpisuje Chrystusa w historię zbawienia, jako założyciela odnowionej rodziny dzieci Bożych, do której sama przynależy jako pierwsza córa swego Syna. Dzięki Jezusowi, zrodzonemu z niewiasty pod Prawem, dostąpiliśmy wykupienia i przybranego synostwa (por. Ga 4,4-5). Maryja i Józef stają się typem ubogiego Kościoła, w którym my - jego dzieci nieustannie składamy Bogu jedyną, doskonałą ofiarę Chrystusa, włączając w nią nasze małe ofiary i nasze życie, czerpiąc żywotne siły z ofiary eucharystycznej.

Maryjo, pomóż nam nieustannie powierzać się Bogu!