Nowenna przed uroczystością św. Józefa

Wstęp

Zakon karmelitański był od swojego początku promotorem kultu św. Józefa w Europie. Mówi się nawet, używając przenośni, że od początku był piastowany na rękach Maryi i św. Józefa i jak zaznaczał papież Benedykt XV „Zakon karmelitański przyniósł ze wschodu na zachód chwalebny obyczaj oddawania czci św. Józefowi z jak najuroczystszym nabożeństwem. Któż mógł więc przyczynić do czci św. Józefa na zachodzie, jeśli nie ci, którzy w Palestynie oddawali mu cześć”? Jeżeli chodzi o kult św. Józefa, to nie do przecenienia są również zasługi Matki i Reformatorki zakonu karmelitańskiego, doktor Kościoła św. Teresy od Jezusa. Tak to wyraził jeden z jej biografów: „ona była gwiazdą, jedną z najświetniejszych i jednym z najwspanialszych klejnotów w koronie św. Józefa. Ona była wybrana od Boga, aby po wszystkim świecie cześć tego świętego rozszerzyła i jakby ostatnią rękę do tego dzieła dołożyła”

Chciejmy wzbudzić w sobie choć w części taką ufność i wiarę w moc wstawiennictwa tego świętego Patriarchy, jaką miała św. Teresa od Jezusa i prosić go o potrzebne dla nas i naszych bliskich łaski.

18 marca 2018

I dzień nowenny

Potrzeba dobrego przewodnika na drodze do nieba Obrałam więc sobie za obrońcę i pana chwalebnego świętego Józefa, i bardzo mu się polecałam. Jasno stwierdziłam, że zarówno […]
18 marca 2018

II dzień nowenny

Zaufać bezgranicznie jego opiece i wstawiennictwu Nie poznałam nikogo, kto naprawdę ma do niego nabożeństwo i oddaje mu szczególne usługi, żebym nie widziała jak postąpił w […]
18 marca 2018

III dzień nowenny

Przewodnik na drodze modlitwy i życia wewnętrznego … proszę tylko, na miłość boską, aby ten, kto mnie nie wierzy, sam tego spróbował, a przekona się z […]
18 marca 2018

IV dzień nowenny

Troska o życie doczesne Gdy pewnego razu znalazłam się w tak wielkim niedostatku, iż nie wiedziałam wprost, co mam czynić ani czym zapłacić robotnikom, zjawił mi […]
18 marca 2018

V dzień nowenny

Wdzięczność do świętego opiekuna Poznałam z tego, że miałam wielki obowiązek służenia Matce Najświętszej i świętemu Józefowi, albowiem wiele razy narażając się na zupełne zagubienie, za […]
18 marca 2018

VI dzień nowenny

Miłosierdzie Boże Będąc w tych samych dniach, a dokładnie w dzień Wniebowzięcia Matki Bożej, w jednym z klasztorów zakonu chwalebnego świętego Dominika, zastanawiałam się nad wielością […]
18 marca 2018

VII dzień nowenny

Tęsknota za życiem wiecznym Gdy tak zatrzymali się przy mnie [św. Józef i Najświętsza Maryja Panna] krótko, a ja czułam się niezwykle uszczęśliwiona i zadowolona, jak […]
18 marca 2018

VIII dzień nowenny

Pielęgnować wielkie pragnienia Gdy pewnego dnia przebywałam w klasztorze w Beas, nasz Pan powiedział do mnie, że skoro jestem Jego oblubienicą, żebym Go poprosiła o cokolwiek […]
18 marca 2018

IX dzień nowenny

Być wiernym i wytrwałym w nabożeństwie do św. Patriarchy Poza tym Pan chce nam dać poznać, że tak jak był mu poddany na ziemi — skoro […]

Zakończenie

Św. Józef jest zwany milczącym świętym. Na kartach Ewangelii nie wypowiada on żadnego słowa. Jednak w klasztorze w Avila przechowywana jest figura tego świętego z otwartymi ustami. Tę właśnie figurę woziła święta Teresa od Jezusa na nowe, zakładane przez siebie fundacje. Gdy została przeoryszą w nieprzychylnym dla siebie klasztorze Wcielenia, na miejscu przeoryszy umieściła figurę Najświętszej Maryi Panny a nas miejscu podprzeoryszy wizerunek św. Józefa. Jak podaje jeden z biografów: „ten wizerunek mówił jej o wszystkim, co zakonnice robią, tak, że nazwano go „Mówiącym”, bowiem, od takiego mówienia został  ustami cudownie otwartymi”.

Można mniemać, że tam w niebie również te usta ma otwarte, bo tym razem mówi przekazuje Dobremu i Miłosiernemu bogu wszystkie prośby, jakie ludzie na ziemi zanoszą przez jego wstawiennictwo.


opracowanie tekstu - br. Tomasz Kozioł OCD