Nowenna przed uroczystością św. Józefa

Wstęp

Zakon karmelitański był od swojego początku promotorem kultu św. Józefa w Europie. Mówi się nawet, używając przenośni, że od początku był piastowany na rękach Maryi i św. Józefa i jak zaznaczał papież Benedykt XV „Zakon karmelitański przyniósł ze wschodu na zachód chwalebny obyczaj oddawania czci św. Józefowi z jak najuroczystszym nabożeństwem. Któż mógł więc przyczynić do czci św. Józefa na zachodzie, jeśli nie ci, którzy w Palestynie oddawali mu cześć”? Jeżeli chodzi o kult św. Józefa, to nie do przecenienia są również zasługi Matki i Reformatorki zakonu karmelitańskiego, doktor Kościoła św. Teresy od Jezusa. Tak to wyraził jeden z jej biografów: „ona była gwiazdą, jedną z najświetniejszych i jednym z najwspanialszych klejnotów w koronie św. Józefa. Ona była wybrana od Boga, aby po wszystkim świecie cześć tego świętego rozszerzyła i jakby ostatnią rękę do tego dzieła dołożyła”

Chciejmy wzbudzić w sobie choć w części taką ufność i wiarę w moc wstawiennictwa tego świętego Patriarchy, jaką miała św. Teresa od Jezusa i prosić go o potrzebne dla nas i naszych bliskich łaski.

18 marca 2018

I dzień nowenny

Potrzeba dobrego przewodnika na drodze do nieba Obrałam więc sobie za obrońcę i pana chwalebnego świętego Józefa, i bardzo mu się polecałam. Jasno stwierdziłam, że zarówno […]
18 marca 2018

II dzień nowenny

Zaufać bezgranicznie jego opiece i wstawiennictwu Nie poznałam nikogo, kto naprawdę ma do niego nabożeństwo i oddaje mu szczególne usługi, żebym nie widziała jak postąpił w […]
18 marca 2018

III dzień nowenny

Przewodnik na drodze modlitwy i życia wewnętrznego … proszę tylko, na miłość boską, aby ten, kto mnie nie wierzy, sam tego spróbował, a przekona się z […]
18 marca 2018

IV dzień nowenny

Troska o życie doczesne Gdy pewnego razu znalazłam się w tak wielkim niedostatku, iż nie wiedziałam wprost, co mam czynić ani czym zapłacić robotnikom, zjawił mi […]
18 marca 2018

V dzień nowenny

Wdzięczność do świętego opiekuna Poznałam z tego, że miałam wielki obowiązek służenia Matce Najświętszej i świętemu Józefowi, albowiem wiele razy narażając się na zupełne zagubienie, za […]
18 marca 2018

VI dzień nowenny

Miłosierdzie Boże Będąc w tych samych dniach, a dokładnie w dzień Wniebowzięcia Matki Bożej, w jednym z klasztorów zakonu chwalebnego świętego Dominika, zastanawiałam się nad wielością […]
18 marca 2018

VII dzień nowenny

Tęsknota za życiem wiecznym Gdy tak zatrzymali się przy mnie [św. Józef i Najświętsza Maryja Panna] krótko, a ja czułam się niezwykle uszczęśliwiona i zadowolona, jak […]
18 marca 2018

VIII dzień nowenny

Pielęgnować wielkie pragnienia Gdy pewnego dnia przebywałam w klasztorze w Beas, nasz Pan powiedział do mnie, że skoro jestem Jego oblubienicą, żebym Go poprosiła o cokolwiek […]
18 marca 2018

IX dzień nowenny

Być wiernym i wytrwałym w nabożeństwie do św. Patriarchy Poza tym Pan chce nam dać poznać, że tak jak był mu poddany na ziemi — skoro […]

Zakończenie

Św. Józef jest zwany milczącym świętym. Na kartach Ewangelii nie wypowiada on żadnego słowa. Jednak w klasztorze w Avila przechowywana jest figura tego świętego z otwartymi ustami. Tę właśnie figurę woziła święta Teresa od Jezusa na nowe, zakładane przez siebie fundacje. Gdy została przeoryszą w nieprzychylnym dla siebie klasztorze Wcielenia, na miejscu przeoryszy umieściła figurę Najświętszej Maryi Panny a nas miejscu podprzeoryszy wizerunek św. Józefa. Jak podaje jeden z biografów: „ten wizerunek mówił jej o wszystkim, co zakonnice robią, tak, że nazwano go „Mówiącym”, bowiem, od takiego mówienia został  ustami cudownie otwartymi”.

Można mniemać, że tam w niebie również te usta ma otwarte, bo tym razem mówi przekazuje Dobremu i Miłosiernemu bogu wszystkie prośby, jakie ludzie na ziemi zanoszą przez jego wstawiennictwo.


opracowanie tekstu - br. Tomasz Kozioł OCD

Wesprzyj dowolną kwotą rozwój naszego portalu i odbierz darmowy e-book „Opiekun Odkupiciela”Na zakończenie roku poświęconego św. Józefowi przeczytaj o Jego roli w Karmelu i poznaj naszych świętych, szczególnych jego czcicieli!”

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5... Zobacz więcej

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5 w Krakowie.

 1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie www.karmel.pl poprzez operatora płatności PayU.
 2. Strona internetowa www.karmel.pl jest administrowana przez Krakowską Prowincję Zakonu Karmelitów Bosych, 31-222 Kraków, NIP: 945-18-40-422, tel. 12 416 85 41.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 (https://poland.payu.com).
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.
 7. Wpłat darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez PayU.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://karmel.pl w module do płatności wpisać wysokość darowizny. Akceptacja niniejszego regulaminu następuje poprzez kliknięcie przycisku WSPIERAM w celu przekierowania do serwisu PayU.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.
 10. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od PayU zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od PayU w procesie przekazywania darowizn online jest Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayU.
 11. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od PayU przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych oraz z zachowaniem warunków określonych w klauzuli informacyjnej.
 12. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu PayU mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności PayU, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowane niezgodnie z Regulaminem dokonywania wpłat w serwisie PayU.