Nowenna do św. Teresy od Jezusa – Naszej Matki

Wstęp

Rację miał ten, kto powiedział, że życie człowieka jest drogą.  Droga, bowiem prowadzi zawsze do określonego celu, więc kiedyś się kończy. Taka samo jest z życiem ludzkim na ziemi, odnośnie czego nikt nie ma wątpliwości. Nie jest więc bez znaczenia to, jakich wyborów człowiek dokonuje, to jest bardzo ważne, bo decyduje o naszym życiu wiecznym, o czym przypomniał papież Franciszek podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. To, jak żyć, by swego życia nie zmarnować, pokazali nam święci, w panteonie których znajduje się również Matka i Reformatorka karmelu św. Teresa od Jezusa, obdarzona również zaszczytnym tytułem Doktora Kościoła.  Prośmy ją w tej nowennie, by nam wskazała drogę wiodącą do doskonałego zjednoczenia z Bogiem już tutaj na ziemi, aby móc cieszyć się Jego towarzystwem w wieczności.

Nie mniejsze też pamięć na te straszne męki budzi we mnie pragnienie, byśmy wszyscy w sprawie tak niesłychanie ważnej na niczym mniejszym nie poprzestawali niż to, co tylko z naszej strony zdołamy uczynić. Niczego nie zaniedbujmy, cokolwiek od nas zależy, abyśmy się podobali Bogu. Ustawicznie błagajmy Go, aby nam raczył użyczać ku temu pomocy łaski swojej. Ż 32,7

14 października 2017

I dzień nowenny

Miłość, która rodzi się z wdzięczności

14 października 2017

II dzień nowenny

Być fundamentem dla drugich

14 października 2017

III dzień nowenny

Wypowiedzieć walkę grzechowi

14 października 2017

IV dzień nowenny

Żyć wiecznością

14 października 2017

V dzień nowenny

Przygotować się do walki duchowej

14 października 2017

VI dzień nowenny

Miłość Boga i bliźniego

14 października 2017

VII dzień nowenny

Wszystkich pociągać na drogę doskonałości

14 października 2017

VIII dzień nowenny

Wzrastać w pokorze

14 października 2017

IX dzień nowenny

Życiem głosić Miłosierdzie Boże

Zakończenie

Po owym widzeniu i innych wielkich tajemnicach, jakie Pan w boskiej łaskawości swojej objawić mi raczył, o chwale zgotowanej dobrym, o karaniu, jakie czeka złych, nosiłam się ciągle z myślą i z pragnieniem znalezienia sobie sposobu i nowego rodzaju życia, abym pokutą uchroniła się owego strasznego nieszczęścia i jakąś zebrała zasługę ku pozyskaniu owej niewypowiedzianej szczęśliwości. Ż 32,8

Teresa od Jezusa osiągnęła już świętość. Cieszy się towarzystwem Tego, którego nad wszystko umiłowała i uważała za najlepszego Przyjaciela. Na tę drogę, wiodącą do tej wiecznej szczęśliwości, weszła wtedy, gdy uznała swoją bezsilność, niemoc i grzeszność. Słowem swoją niedoskonałość. Oto prawdziwy sekret jej drogi wiodącej do doskonałości, czyli świętości. Sami z siebie nic nie możemy.  Jesteśmy niezdolni uczynić nawet najmniejszego aktu cnoty. Jednak z Bogiem możemy wszystko. Nie tylko sami szczęśliwie ukończyć ten bieg, jakim jest życie i osiągnąć upragniony cel, ale również zachęcimy i pomożemy innym dotrzeć do mety, jaką jest niebo, w którym oczekuje na nas św. Teresa od Jezusa i inni święci.

opracował: br. Tomasz Kozioł OCD