Nowenna do św. Teresy od Jezusa – Naszej Matki

Wstęp

Rację miał ten, kto powiedział, że życie człowieka jest drogą.  Droga, bowiem prowadzi zawsze do określonego celu, więc kiedyś się kończy. Taka samo jest z życiem ludzkim na ziemi, odnośnie czego nikt nie ma wątpliwości. Nie jest więc bez znaczenia to, jakich wyborów człowiek dokonuje, to jest bardzo ważne, bo decyduje o naszym życiu wiecznym, o czym przypomniał papież Franciszek podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. To, jak żyć, by swego życia nie zmarnować, pokazali nam święci, w panteonie których znajduje się również Matka i Reformatorka karmelu św. Teresa od Jezusa, obdarzona również zaszczytnym tytułem Doktora Kościoła.  Prośmy ją w tej nowennie, by nam wskazała drogę wiodącą do doskonałego zjednoczenia z Bogiem już tutaj na ziemi, aby móc cieszyć się Jego towarzystwem w wieczności.

Nie mniejsze też pamięć na te straszne męki budzi we mnie pragnienie, byśmy wszyscy w sprawie tak niesłychanie ważnej na niczym mniejszym nie poprzestawali niż to, co tylko z naszej strony zdołamy uczynić. Niczego nie zaniedbujmy, cokolwiek od nas zależy, abyśmy się podobali Bogu. Ustawicznie błagajmy Go, aby nam raczył użyczać ku temu pomocy łaski swojej. Ż 32,7

14 października 2021

Ostatni, IX dzień nowenny

Życiem głosić Miłosierdzie Boże

13 października 2021

VIII dzień nowenny ku czci św. Teresy od Jezusa

Wzrastać w pokorze

12 października 2021

VII dzień nowenny

Wszystkich pociągać na drogę doskonałości

11 października 2021

VI dzień nowenny

Miłość Boga i bliźniego

10 października 2021

V dzień nowenny

Przygotować się do walki duchowej

9 października 2021

IV dzień nowenny

Żyć wiecznością

8 października 2021

III dzień nowenny

Wypowiedzieć walkę grzechowi

7 października 2021

Teresa od Jezusa: II dzień nowenny

Być fundamentem dla drugich

6 października 2021

I dzień nowenny ku czci św. Teresy od Jezusa

Miłość, która rodzi się z wdzięczności

Zakończenie

Po owym widzeniu i innych wielkich tajemnicach, jakie Pan w boskiej łaskawości swojej objawić mi raczył, o chwale zgotowanej dobrym, o karaniu, jakie czeka złych, nosiłam się ciągle z myślą i z pragnieniem znalezienia sobie sposobu i nowego rodzaju życia, abym pokutą uchroniła się owego strasznego nieszczęścia i jakąś zebrała zasługę ku pozyskaniu owej niewypowiedzianej szczęśliwości. Ż 32,8

Teresa od Jezusa osiągnęła już świętość. Cieszy się towarzystwem Tego, którego nad wszystko umiłowała i uważała za najlepszego Przyjaciela. Na tę drogę, wiodącą do tej wiecznej szczęśliwości, weszła wtedy, gdy uznała swoją bezsilność, niemoc i grzeszność. Słowem swoją niedoskonałość. Oto prawdziwy sekret jej drogi wiodącej do doskonałości, czyli świętości. Sami z siebie nic nie możemy.  Jesteśmy niezdolni uczynić nawet najmniejszego aktu cnoty. Jednak z Bogiem możemy wszystko. Nie tylko sami szczęśliwie ukończyć ten bieg, jakim jest życie i osiągnąć upragniony cel, ale również zachęcimy i pomożemy innym dotrzeć do mety, jaką jest niebo, w którym oczekuje na nas św. Teresa od Jezusa i inni święci.

opracował: br. Tomasz Kozioł OCD