VII dzień nowenny

Wszystkich pociągać na drogę doskonałości

Starajcie się więc, […], wszystkich, którzy mają jaką styczność z wami, którzy wam przychylność jaką i przyjaźń okazują, skłaniać do tego, by nie lękali się wstąpić na tę drogę i tego wielkiego dobra zakosztować. W ogóle proszę was na miłość Boga, niech wszelka rozmowa wasza zawsze ma na celu dobro i pożytek tych, z którymi rozmawiacie. Skoro głównym przedmiotem waszej modlitwy ma być zbawienie dusz i o nie zawsze Boga prosić powinnyście, tedy byłoby niedobrze, gdybyście się nie starały o nie wszelkim, jaki wam się nadarzy, sposobem. 5 TW 3,1

Kto kocha prawdziwie swego bliźniego, pragnie dla niego wspaniałych, niezniszczalnych darów, a nie ma większego i lepszego, jak życie wieczne z Bogiem. Powinniśmy mieć świadomość tego, że droga do świętości, to nie szukanie własnej doskonałości, ale to upodabnianie się do Boga, który jest samą świętością i, który pragnie, aby nikt nie zginął i  wszyscy zostali zbawieni.

Św. Tereso od Jezusa uproś nam u Dobrego Boga łaskę ducha prawdziwego apostolstwa.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Św. Tereso od Jezusa – módl się za nami!