V dzień nowenny

Przygotować się do walki duchowej

Jedno tu wszakże dodaję dla przestrogi waszej. Dawid był mężem bardzo świętym, a syn jego Salomon wiecie, jaki był. A przeto ciągle miejcie w pamięci i głęboko wyryjcie sobie w sercu te słowa święte: „Szczęśliwy mąż, który się boi Pana ”. Dlatego powiadam, że jedyne szczęście, o jakie nam prosić należy, jest to, byśmy już znaleźli się w bezpieczeństwie zupełnym z błogosławionymi; bo wśród trwóg i obaw tego wygnania, w czym może podobać sobie, kto wszystko upodobanie swoje ma w Bogu? A wiedzcie, że byli Święci, którzy w takiej że jak my i wyższej jeszcze doskonałości byli, a przecie popadli w grzechy ciężkie. Żadnej zaś nie mamy pewności, czy Bóg zechce nas podźwignąć i takiej, jak im, użyczyć pokuty. 3 TW 1,4

Prawdą jest to, o czym mówi autor listu do Hebrajczyków, że tutaj na ziemi nie mamy trwałego miasta. Więcej, nawet to, co przy pomocy łaski Bożej udało nam się zdobyć lub osiągnąć, możemy to utracić, lub może nam być zabrane, jeśli nie będziemy ustawicznie o to zabiegać, bądź czuwać nad tym, by nic, ani nikt nas tego nie pozbawił.

Św. Tereso od Jezusa uproś nam u Dobrego Boga łaskę nieustannego czuwania i wytrwania w dobrym aż do końca.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Św. Tereso od Jezusa – módl się za nami!