Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza

Treści rozważań w oparciu o
„Akt ofiarowania się Miłości Miłosiernej” napisany przez św. Teresę od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza w 1895 r.

Wstęp

Pragnę wypełniać doskonale Twoją wolę i osiągnąć ten stopień chwały, który przygotowałeś mi w swoim królestwie, jednym słowem, pragnę być świętą; czuję jednak moją słabość i proszę Cię, o mój Boże! Ty sam bądź moją Świętością.

 

Te słowa z Aktu ofiarowania się Miłości Miłosiernej stanowią streszczenie drogi do świętości świętej Teresy z Lisieux. Drogi, której tak długo szukała i którą znalazła nie gdzie indziej, jak w Piśmie Świętym, w Słowie, które kieruje do każdego z nas Miłosierny Bóg. Wymaga On jedynie od swoich dzieci bezgranicznego zaufania, powierzenia się Mu. To jedyne wymaganie z Jego strony, byśmy byli niczym dzieci i pozwolili się Bogu wziąć na ręce i ponieść tam, gdzie On zechce, ufni w Jego miłującą obecność i wsparcie. Prośmy w tej nowennie Świętą Teresę z Lisieux, byśmy nie bali się wejść na tę drogę, a wszedłszy, już nigdy z niej z niej próbowali zejść.

22 września 2017

I dzień nowenny

Miłość Boża Skoro mnie aż tak umiłowałeś, że dałeś mi swego jedynego Syna, by stał się moim Zbawicielem i Oblubieńcem, to nieskończone skarby Jego zasług i […]
22 września 2017

II dzień nowenny

Żyć tajemnicą nieustannego ofiarowania Ofiaruję Ci także wszystkie zasługi Świętych (którzy są w niebie i na ziemi), ich akty Miłości, jak również Świętych Aniołów; wreszcie ofiaruję […]
22 września 2017

III dzień nowenny

Pielęgnować w sercu wielkie pragnienia Oblubieniec, powiedział nam za dni swego śmiertelnego życia: „O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje”. Jestem więc pewna, […]
22 września 2017

IV dzień nowenny

Realizować tylko wolę Bożą Chciałabym Cię pocieszyć za niewdzięczność występnych i błagam, odbierz mi wolność czynienia czegokolwiek wbrew Twemu upodobaniu. Jeżeli przez słabość kiedyś upadnę, niechże […]
22 września 2017

V dzień nowenny

Zaakceptować, przyjąć i pokochać własne cierpienie Dziękuję Ci, o mój Boże! za wszystkie łaski, jakimi mnie obdarzyłeś, a szczególnie za to, że mnie przeprowadziłeś przez próbę […]
22 września 2017

VI dzień nowenny

Bezgranicznie ufać w miłosierdzie i łaskę Boga Mam nadzieję, że po tym ziemskim wygnaniu pójdę radować się z Tobą w Ojczyźnie; nie chcę jednak zbierać zasług […]
22 września 2017

VII dzień nowenny

Żyć chwilą obecną W Twoich oczach czas jest niczym, jeden dzień jest jak tysiąc lat, toteż w jednej chwili możesz przygotować mnie do stawienia się przed […]
22 września 2017

VIII dzień nowenny

Żyć duchem służby O mój Boże! Trójco Błogosławiona, pragnę Cię Kochać i starać się, by Cię kochano, pracować na chwałę świętego Kościoła, ratując dusze, które przebywają […]
22 września 2017

IX dzień nowenny

Bóg jedyną nagrodą Wszelka sprawiedliwość nasza jest skażona w Twych oczach. Pragnę więc przyodziać się Twoją własną Sprawiedliwością i jako dar Twojej Miłości otrzymać wieczne posiadania […]

Zakończenie

Pragnąc, aby całe moje życie było aktem doskonałej Miłości, poświęcam siebie na ofiarę całopalną Twojej Miłosiernej Miłości, błagając, byś mnie wyniszczał nieustannie, przelewając w mą duszę strumienie nieskończonej czułości, ukryte w Tobie, bym w ten sposób, o mój Boże, stała się Męczennicą Twej Miłości!

 

Św. Teresa z Lisieux wiedziała, że stanie się na powrót dzieckiem, wytrwanie na drodze dziecięctwa duchowego to ciężka, mozolna, wytrwała praca nad sobą, nad ciągle buntującą się zranioną przez grzech naturą ludzką, własną słabością, egoizmem, pychą. Jednak pokazała to na własnym przykładzie, że ta praca z pomocą łaski Bożej, której trzeba się bez zastrzeżeń powierzyć, będzie uwieńczona sukcesem – sukcesem, któremu na imię świętość.

opracował: br. Tomasz Kozioł OCD